Makt og autoritet – to sider av samme sak eller…?

Skjermbilde 2014-08-24 kl. 12.56.09

Makt og autoritet er ikke det samme.

Makt defineres som evnen til å nå mål mot andres vilje og interesse. Autoritet derimot kjennetegnes ved at den oppfattes som rettmessig og legitim av andre. Autoritet kan defineres som legitim makt.

Det er autoritet vi som ledere bør søke. Hvordan oppnår vi autoritet, tenker du? Det skal vi finne ut av…

Først litt mer om makt. I mange kulturer er makt viktig. Dette viser seg gjennom samfunn som forventer ”sterke” personligheter i forskjellige roller, og hvor denne type dominans kreves. I slike kulturer oppnås makt gjennom:
– posisjoner
– resultater
– image
– suksessrate
– frykt

Svært mange mennesker i verden jobber hardt for å oppnå denne typen makt.

Autoritet er noe vi kan si kjennetegner skandinavisk lederstil. Denne kan beskrives ut fra flere perspektiver og med noen stikkord:

1. Følelsesmessig perspektiv

Her kommer selvfølelse og selvtillit inn. Hvordan ser du på deg selv i forhold til tro om deg selv og dine prestasjoner?
Affeksjonsbevissthet. Hvilke følelsesmessige reaksjoner har du? Frykt for konsekvenser.

2. Formelt perspektiv

Alder og ansiennitet. Ekspertise og erfaring. Hierarki og status.

3. Fysisk perspektiv

Kroppspråk og hvordan du fremstår. Åndedrett. Sanseinntrykk og hvordan du tolker dem. 

4. Mentalt perspektiv

Situasjonsfornemmelse. Motivasjonsforståelse. Taktikk, kløkt og timing.

Så hvordan kan du bruke denne kunnskapen?

  • Spør deg selv hvilken maktbase du har (makt eller autoritet)
  • Hvor er du i dette bildet?
  • Hvilken base hviler ditt lederskap på?
  • Hva gjør du når du møter motstand?
  • Hvilke maktutfordringer har du?
  • Hvordan trives du med å påvirke?

På min hjemmeside kan du lese mer om hva du kan gjøre for å bli en autoritet.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: