Pygmalion- effekten

Forventninger skaper resultater.

Historien viser at alle store ledere har brukt dette virkemiddelet effektivt. Forventninger har den egenskapen at de skaper inspirasjon både fordi man vil leve opp til dem samt at man ikke vil skuffe noen. Hvis vi ofte hører utsagn som  ”kan du ta deg av den avtalen med kunden fordi du alltid oppnår så gode resultater med ham” eller ”kan du ta deg av bemanningsplanen fordi du klarer alltid å forhandle så godt med fagforeningene,”  så vokser vi hver dag.

I det amerikanske skolevesenet utførte Professor Robert Rosenthal et eksperiment med forventninger for 60 år siden. Lærerne på en grunnskole ble fortalt at ett spesielt elevkull ville utvikle seg mye raskere enn andre fordi de var utplukket på grunnlag av en IQ- test. Elevenes resultater ble måt fra 1-3 klasse, og resultatene var bemerkelsesverdige gode. Sannheten var imidlertid at elevene var tilfeldig valgt ut og det hadde aldri vært gjort noen IQ- test. I rapporten blir det beskrevet at lærerne behandlet elevene som spesielle, ga dem oppmuntring og anså deres atferd og resultater som naturlig for slike elever. Lærernes forventinger ble innfridd.

Eksperimentet viste det som ofte bli omtalt som Pygmalion- effekten. Pygmalion var en kypriotisk skulptør som er omtalt i oldtidens romerske diktverk. Pygmalion satte seg som mål å lage en skulptur av den perfekte kvinne. Han ble så fornøyd med skulpturen at han forelsket seg i henne og ga henne navnet Galatea. Han begjærte skulpturen intenst og ba til kjærlighetsgudinnen Afrodite om å gjøre Galatea levende. Til slutt gikk hun med på det, og Pygmalion fikk sitt ønske oppfylt.

I psykologien brukes dette prinsippet ofte og omtales som “selvoppfyllende atferd skapt av andres forventninger.”

Forventninger bør på bakgrunn av dette brukes aktivt. De bør oppstilles som mål og være positivt formulert.

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: