Verdibasert ledelse- et være eller ikke være!

Moderne ledelse har et sterkt fokus på verdibasert ledelse. Altså virksomheter og ledere som baserer sitt arbeid, sin motivasjon, tro og atferd på gode prinsipper og verdier. Verdibasert ledelse har ikke noe med myke verdier å gjøre, men med hva som får mennesker til å utvise en spesiell atferd.

Verdibaserte ledere er svært spesielle personer. De preges av følgende egenskaper:

 • Målbevisst og har evne til å planlegge på kort og lang sikt.
 • De er utholdende og prinsippfast. De bruker tid på å endre kurs og standpunkt.
 • Er en utpreget hedersmann/ kvinne
 • Oppmuntrer sine omgivelser og snakker ned nederlag og snakker opp suksesser.
 • Er rettferdig og viser dette tydelig
 • Har evnen til å kommunisere og få med seg flere typer mennesker
 • Er opptatt av edlere motiver/ grunnverdier i mennesket
 • Er synlig og til stede med hele sin energi
 • Dyktig på å fordele oppgaver til rett medarbeider
 • Gir informasjon
 • Tar medarbeidere med på råd
 • Skaper et miljø som kan sammenlignes med en skole hvor man lærer og vokser

Les mer om verdibasert ledelse her. 

 

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: