4 steg til suksess i din karriere

Har du noen gang tenkt på hva som gjør at enkelte oppnår mer enn andre i arbeidslivet?

Vi vet gjennom utallige undersøkelser at resultater folk oppnår kan være svært forskjellige, selv om rammebetingelsene er de samme. Med andre ord skjer det ofte at to personer, med samme jobb, i samme selskap, med samme bakgrunn, samme leder, samme kundegruppe osv kan oppnå helt ulike resultater. Hvordan er dette egentlig mulig?

Svaret er at de som oppnår best resultater tenker annerledes!

Og gjennom å tenke annerledes gjør de ting på en litt annen måte.

Gjennom forskningen har man funnet ut at det er fire ting suksessrike mennesker tenker mye på og som preger deres atferd:

Spesialisering

Alt godt arbeid starter med et skarpt fokus på hva du ønsker å oppnå. Suksess kommer gjennom å være klar på hva du ønsker å oppnå og når det skal være gjort. For å oppnå suksess må du bli veldig god (best) i noe som er av høy verdi for dine omgivelser. Det må kunne måles og du må være klar på når du er i mål med dette. Gjennom et slikt fokus blir det tydelig for dine omgivelser hva du leverer godt på.

Diffrensiering

Gjennom spesialisering kommer det frem hva som er dine viktigste bidrag til dine omgivelser (arbedsgiver). Differensiering betyr å gjøre ting litt anderledes enn andre. Dette kan være måten du gjør ting på, for eksempel hvor raskt du får ting gjort, med hvilken metode, hvordan du involverer andre, kundeservice eller annet. Poenget er å skape en konkurransefordel gjennom måten du utfører oppgavene på. Et godt spørsmål du kan stille deg er hva sier dine kollegaer at du er god til?

Segmentering

Segmentering betyr å ha et fokus på hvilke personer i dine omgivelser er viktigst for deg å levere gode resultater til. Med andre ord, hvem tjener raskest på at du leverer utmerkede tjenester? Sørg for å tilfredsstille disse bedre enn noen andre. Bare dette punktet kan forvandle din karriere!

Konsentrasjon

Suksessrike mennesker er ekstremt bevisst på hvem som er deres kunder og bruker så mye tid som mulig på å fokusere på dem. De leverer så gode resultat som mulig for disse med høyest grad av kundeservice. Du må være 100% dedikert til å gjøre det samme for å oppnå gode resultater. Fokuser din innsats mot kundene ved å levere utmerkede produkter, tjenester og service.

Så hva kan du gjøre med denne kunnskapen? Still deg selv følgende spørsmål:

Hvilken ferdighet vil gi størst effekt på min karriere om jeg er veldig god i den? Svaret på dette spørsmålet er hva du straks må gå i gang og formulere klart på et papir, lage en plan for hvordan du skal bli best, og når skal du være i mål med dette.

Les mer om gode karrierevalg her.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: