Å lytte er hvit magi

empatisk lytterEn god lytter forstår andre, deres omstendigheter, tanker og følelser. Dette er hva som beskriver en empatisk lytter. Dette er en egenskap som betyr mer enn du kanskje tror.

Venner og leger er ofte gode på dette. Hvorfor? Jo, det må til for at relasjonen skal fungere godt. Empatisk lytting viser at man bryr seg, er til stede, forstår og gir tilgang slik at andre åpner seg. Det skjærer igjennom overfladiskhet og budskap kommer frem uten at man må være formell. Dette er kvaliteter du må oppnå mellom deg selv og dine medarbeidere.

Så hva gjør man for å være en empatisk lytter?

Først skal vi se på noen eksempler på hva som kan skape barrierer i samtaler.

 1. Å sammenligne seg med den andre. Dette er ofte slik at man tenker på seg selv når den andre snakker. Den andre kan si «jeg brakk armen min i fjor». Da kan man lett tenke «jeg brakk foten min i år». Å flytte fokus over på deg selv på denne måten fører ingen vei. Unngå å «toppe» den andre i samtaler.
 2. Å tankelese. Når du snakker med andre kan det lett føre til at du tolker det som blir sagt. Det blir ofte feil og legger føringer på hvordan du tolker samtalen videre. Prøv så ofte du kan å bare høre det som blir sagt.
 3. Å filtrere. Altså bare å høre på det som blir sagt i forhold til det du kan noen om, er opptatt av og enig i. Gjør du dette avskjærer du masse informasjon bare på grunnlag av at dere for eksempel har ulike verdier.

På grunn av slike barrierer risikerer du å bare huske 60 % av det som ble sagt etter 20 minutter.

Å lytte innebærer at du må svare. Altså, din lytting må være aktiv, slik at du kan lytte mer. Men din aktive lytting må ikke være av den skadelige typen. Skadelig lytting gjør deg til en uempatisk lytter. Eksempler på dette er

 • De som endrer tema i samtalen
 • De som vet bedre enn den andre
 • De som gir dømmende svar
 • De som driver med rådgivning

Problemet er ikke når dette skjer av og til, men når dette blir en vane. Da blir det lett skapt en oppfatning om dine holdninger og verdier som ikke stemmer.

Eksempler på empatiske svar er

 • Svar som bidrar til klarhet
 • Svar som setter deg i den andres sko
 • Korte, presise formuleringer som bringer samtalen videre

Empatiske spørsmål og svar er egentlig uttrykk for meninger og forståelse. Ved å utvikle evnen til å bruke dette vil du forstå den andres mening mye bedre. Kanskje vil du av og til forstå den andres mening og følelser før han selv gjør det.

Etter min erfaring er det spesielt tre uttalelser som er viktig å bruke i samtaler for å være en empatisk lytter. Disse er

 1. «det høres ut som…»
 2. «jeg lurer på…»
 3. «ut fra det jeg forstår så mener jeg at…»

Disse tre bidrar alle til det vi har snakket om ovenfor og gjør at du bringer ekthet, tilstedeværelse og energi inn i samtalen.

Dialog kan transformere forholdet mellom leder og ansatt. Om den er positiv eller negativ er opp til deg. Det er uansett et lederansvar. Bommer du på dette «forlater» du din medarbeider bak deg. Det fører alltid til utfordringer. Ved å være en leder som fokuserer på empatisk lytting går dine medarbeidere foran deg med energi, kraft og tro på seg selv. Da driver du med empatisk lederskap.

Les mer om relasjonsforståelse i min bok «MER».

Tagged with: ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com
%d bloggers like this: