Intervju av Pål Arne Edvinsen i Ledernytt; “Verdibasert ledelse skaper effektivitet”

IMG_1089IMG_1084IMG_1085IMG_1086IMG_1087IMG_1088

Posted in Uncategorized

Ny bok: Ledelse – Life hacks for en smart leder

life_hacks_foranDet er med glede jeg lanserer min andre bok om ledelse. Den første kom i 2013 og tok for seg de sentrale sidene du må utvikle ved deg selv for å bli en habil, effektiv og moderne leder. Den nye boken er en forelengelse av bok nummer en.

Mange av artiklene og temaene i boken finner du igjen på bloggen og på hjemmesiden. I boken vil du imidlertid finne mer utfyllende stoff, samt at det for mange er bedre å lese og studere i bøker fremfor på nettsider.

Les mer om boken her. 

Posted in Uncategorized

Å håndtere ulike personlighetstyper

dubbio e certezzaEn leder som tar seg av de små oppgavene på en glimrende måte, vil oppleve at de store oppgavene tar seg av seg selv. Hvordan er dette mulig tenker du? Jo, det handler i stor grad om at dine medarbeidere vil se kvaliteten på ditt arbeid og vil bli motivert av det. Å være et godt forbilde/ eksempel for dine medarbeidere er den sterkeste kraft en leder kan bruke. Medarbeider som ser at lederen gjør en god jobb vil få lyst til å bidra så godt de kan.

Problemet er at mennesker er veldig forskjellige. Så det å vite hvordan man best forholder seg til andre blir en viktig oppgave for deg som leder. Her kommer kunnskaper om personlighetstyper inn. Jeg tror at denne kunnskapen vil hjelpe deg på to måter; for det første vil du vite hvordan du skal tilpasse dialogen og samarbeidet med den enkelte rundt deg. Du vil gjennom dette skape bedre resultater. For det andre vil du bli bedre kjent med deg selv. For det er viktig å vite hva slags type du selv er, hvilke utfordringer er det for andre å samarbeid med deg og ikke minst hva du selv kan gjøre for å bli en komfortabel person å samarbeide med.

La oss se på fire typiske personlighetstyper og hvordan du best kan forholde deg til dem.

Alfahannene/ hunnene

Dette er personer som jakter mot toppen. De dominerer på alle måter og er villig til å gjøre det som trengs for å komme til topps. Et vanlig trekk ved disse er at de tenker at for at de skal vinne, må noen andre tape. De har behov som er basert på deres ego.

Problemet kan imidlertid være at de ofte er usikre på seg selv, og prøver å kompensere for dette. Nå er det ikke meningen at du skal være psykolog, du er tross alt en leder for en virksomhet, så hvorfor alfahannene gjør det de gjør, trenger du ikke tenke så mye på. Det som betyr noe er at du må klare å holde ditt eget ego utenfor når du forholder deg til disse personene. Alfahannene ønsker mer enn noe annet å få anerkjennelse for sitt bidrag og talent. De har et stort behov for å bli sett av omgivelsene. Det du må gjøre er å tilfredsstille dette hos dem slik at de føler seg verdsatt og sett. Da vil du kunne hente ut det de har å bidra med. Dette er som regel mennesker med store ressurser. Av og til må du imidlertid gjøre noe med slike mennesker, særlig hvis dominanser tar overhånd, ellers vil de spise deg opp.

Hemmelige agenter

Dette er personer som ligner på alfahannene, men som jobber mer i det skjulte. De jakter mot toppen, men uten at det er så synlig. Disse menneskene er svært territorielle, det vil si de vokter om sitt ansvarsområde. De prater lite og gir lite informasjon om sitt område. Dette gjør de fordi de vil ha all makt over sitt eget og gjøre andre avhengig av dem selv og den betydning de har. Disse menneskene har et sterkt behov for tilbakemeldinger om at det ikke er noe å si på hvordan ting gjøres på deres territorium.

Din jobb er å skape tillit til disse personene slik at du får den informasjonen du trenger. Det gjør du gjennom å stille mange spørsmål, samtidig som du forsikrer dem om at du ikke har noen skjult agenda eller skal bruke informasjonen som går utover vedkommendes ansvarsområde. Ved å følge opp med positive tilbakemeldinger om jobben de gjør, får du det du trenger.

De ivrige

Dette er personer som er full av selvtillit, ambisjoner, intelligente, søker ansvar og ønsker å tilfredsstille alle rundt seg. Disse er gjerne nyansatt eller fersk i faget. Poenget med disse personene er at de færreste klarer å være ivrig for alltid. Dessverre er det sånn at normalt sett går dette ganske fort over, og i noen tilfeller kan disse menneskene gå over til å bli totalt handlingslammet. Innen arbeidsretten kan vi stadig lese om saker hvor ansatte har sviktet på denne måten. Hvorfor skjer dette? Jo, det skyldes at verken medarbeideren eller leder klarer å sette grenser. Ambisjoner og tro på egen ferdigheter tar helt overhånd. Ofte får slike mennesker masse ansvar, for de fremstår som supermenn, som til slutt medfører at de ikke klarer å levere. I slike situasjoner flytter de ivrige ansvaret over på oppgavene de får som skyld i at det går galt, ikke på egen ferdigheter. Så går det galt.

Du som leder må bremse disse medarbeiderne. De ivrige tror de vet hva de holder på med, men det gjør de ikke. Derfor vil de bli kritisk til deg når du forsøker å dempe dem, men dette er en viktig lederoppgave.

De utbrente

Dette er personer som er lei, deprimert, negativ og ikke bidrar med særlig mye. De utvikler seg ikke og har ikke noe forventninger til fremtiden. Ofte blir slike mennesker møtt med kritikk av sine omgivelser og sine ledere. Faktisk er det dette de vil. De er vant til å rakke ned på seg selv, og finner det positivt at andre gjør det, da slipper de å gjøre det selv. Dette er deres komfortsone.

Disse medarbeiderne må rehabiliteres. Det gjør du ikke med å kritisere, men ved å gi dem håp. Håp gir du dem ved å være støttende, vise takknemmelighet og bruke enhver mulighet til å si noe bra til dem. Dette kan i mange tilfeller være en tålmodighetsprøve, men skal du lykkes er det dette som må til. Ved å bygge opp om det positive skaper du ny atferd. Ny atferd skaper nye resultater. Nye resultater gir ny motivasjon, og på sikt får du driv og den enkelte går i gang ved egen kraft. Jeg anbefaler deg å teste dette ut ved å systematisk følge opp slike medarbeidere med ekte, positive tilbakemeldinger 2-4 ggr. pr måned i en tre måneders periode, og se hva som skjer. Du vil bli overrasket.

Les mer om personlighetstest her. 

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Å lytte er hvit magi

empatisk lytterEn god lytter forstår andre, deres omstendigheter, tanker og følelser. Dette er hva som beskriver en empatisk lytter. Dette er en egenskap som betyr mer enn du kanskje tror.

Venner og leger er ofte gode på dette. Hvorfor? Jo, det må til for at relasjonen skal fungere godt. Empatisk lytting viser at man bryr seg, er til stede, forstår og gir tilgang slik at andre åpner seg. Det skjærer igjennom overfladiskhet og budskap kommer frem uten at man må være formell. Dette er kvaliteter du må oppnå mellom deg selv og dine medarbeidere.

Så hva gjør man for å være en empatisk lytter?

Først skal vi se på noen eksempler på hva som kan skape barrierer i samtaler.

 1. Å sammenligne seg med den andre. Dette er ofte slik at man tenker på seg selv når den andre snakker. Den andre kan si «jeg brakk armen min i fjor». Da kan man lett tenke «jeg brakk foten min i år». Å flytte fokus over på deg selv på denne måten fører ingen vei. Unngå å «toppe» den andre i samtaler.
 2. Å tankelese. Når du snakker med andre kan det lett føre til at du tolker det som blir sagt. Det blir ofte feil og legger føringer på hvordan du tolker samtalen videre. Prøv så ofte du kan å bare høre det som blir sagt.
 3. Å filtrere. Altså bare å høre på det som blir sagt i forhold til det du kan noen om, er opptatt av og enig i. Gjør du dette avskjærer du masse informasjon bare på grunnlag av at dere for eksempel har ulike verdier.

På grunn av slike barrierer risikerer du å bare huske 60 % av det som ble sagt etter 20 minutter.

Å lytte innebærer at du må svare. Altså, din lytting må være aktiv, slik at du kan lytte mer. Men din aktive lytting må ikke være av den skadelige typen. Skadelig lytting gjør deg til en uempatisk lytter. Eksempler på dette er

 • De som endrer tema i samtalen
 • De som vet bedre enn den andre
 • De som gir dømmende svar
 • De som driver med rådgivning

Problemet er ikke når dette skjer av og til, men når dette blir en vane. Da blir det lett skapt en oppfatning om dine holdninger og verdier som ikke stemmer.

Eksempler på empatiske svar er

 • Svar som bidrar til klarhet
 • Svar som setter deg i den andres sko
 • Korte, presise formuleringer som bringer samtalen videre

Empatiske spørsmål og svar er egentlig uttrykk for meninger og forståelse. Ved å utvikle evnen til å bruke dette vil du forstå den andres mening mye bedre. Kanskje vil du av og til forstå den andres mening og følelser før han selv gjør det.

Etter min erfaring er det spesielt tre uttalelser som er viktig å bruke i samtaler for å være en empatisk lytter. Disse er

 1. «det høres ut som…»
 2. «jeg lurer på…»
 3. «ut fra det jeg forstår så mener jeg at…»

Disse tre bidrar alle til det vi har snakket om ovenfor og gjør at du bringer ekthet, tilstedeværelse og energi inn i samtalen.

Dialog kan transformere forholdet mellom leder og ansatt. Om den er positiv eller negativ er opp til deg. Det er uansett et lederansvar. Bommer du på dette «forlater» du din medarbeider bak deg. Det fører alltid til utfordringer. Ved å være en leder som fokuserer på empatisk lytting går dine medarbeidere foran deg med energi, kraft og tro på seg selv. Da driver du med empatisk lederskap.

Les mer om relasjonsforståelse i min bok «MER».

Tagged with: ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Har du mye å gjøre er du lat

En bemerkelsesverdig observasjon jeg har gjort meg gjennom mange år er at de menneskene som skaper best resultater, og virkelig skaper vekst og utvikling, virker aldri å ha det travelt. På den andre siden opplever jeg ofte at de som alltid har det veldig travelt, aldri klarer å skape noe annet enn ok resultater. Hva kommer dette av?

Jeg tror svaret er enklere enn man skulle tro. Årsaken er at de som har det travelt hele tiden, er late.

Utgangspunktet kan vi ta i menneskets natur; Vi er alle opptatt av hvordan vi fremstår og får respekt fra våre omgivelser. Dette leder oss lett inn på et spor hvor det å fylle tiden mest mulig og få mest mulig ansvar, er ansett som en god ting. Det er tegn på at vi er attraktive og andre ser verdi i det vi er og det vi gjør.

Dette er dessverre ja- syken.

En annen ting er at vi er oppdratt til å tro at den eneste veien til saligheten er å jobbe 8-4 hver dag. Og alle disse timene skal vi fylle med jobb. Problemet er at vi mennesker ikke klarer å gi 100 % i 8 timer hver dag, året rundt. Vi klarer kanskje bare 50 % eller kanskje noe mer.

Jeg mener IKKE at vi skal endre på arbeidstiden. Hvis du skal gjøre det, må du jobbe for deg selv. Jeg er egentlig mer opptatt av hvordan vi fyller disse timene. Både du og din arbeidsgiver vil ha maksimalt ut av din innsats.

Etter å ha studert forskning på gode ledere i mange år er så er det ingen tvil om at de jobber mye. Men de jobber på en spesiell måte. Her er noen kjennetegn:

 • de prioriterer å jobbe med det som gir best verdi, altså som bare de kan gjøre og er best på
 • de delegerer alt annet til sine ansatte
 • de tar aldri ting som de kommer. Tvert imot er de trege på å endre seg og bruker tid på å tenke seg godt om
 • de vurderer konsekvensene av sine valg på lang sikt
 • de er svært bevisst på hvilken standard deres resultater skal ha

Hverdagen til gode ledere er strukturert. De deler dagene opp i bolker; arbeidsbolker, kreative bolker, samtalebolker osv. De beste tilpasser dette hvordan de selv fungerer best. Til syvende og sist handler det om å være gjennomtenkt.

Late mennesker gjør ikke dette. De tar ting som det kommer, sier alltid ja, er involvert i alt mulig, rekker så vidt lunsj og har ofte et eller annet de har ”glemt”. Og standard på sine resultater har de aldri tid til å tenke på.

Du må sørge for å ikke gå i denne fella.

Målet er ikke å klare mer, men å ikke ha mer å velge bort.

Les mer om personlig effektivitet her.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

App- anbefaling

Skjermbilde 2016-02-14 kl. 17.17.37For å utvikle deg trengs det motivasjon og at du gjør ting som fører deg mot det du ønsker. En passe dose mening, tro og forståelse for menneskelig psykologi er også viktige ingredienser. Dette kjenner du igjen fra tidligere artikler.

En ting gjenstår; systemet!

Altså et godt system for det du skal gjøre. Et system som du VET fører deg raskest, enklest og mest komfortabelt i mål. Livet er for kort til å finne opp alt du trenger fra bunn av.

Jeg har kommet over en app som kan hjelpe deg her. Den er kul, enkel og passer perfekt både til pc og mobiltelefon. Det var den som fikk meg til å bruke tanntråd på fulltid:)

Les mer om den her. 

(Nei, jeg tjener ikke noe på denne, anbefales bare fordi jeg liker den)

 

Posted in Uncategorized

Din personlige verdiprosess

Øk din verdi med 10 ganger

På denne tiden av året er det mange av oss som tenker på hva vi skal få til i året vi er på vei inn i. Vi har snakket om nyttårsforsetter, la oss la dem ligge nå og bli litt mer seriøs. For hva snakker vi egentlig om her – ok vi har alle ønsker, drømmer, mål og ting vil få til. Men hva er det vi egentlig ønsker oss. Sånn jeg ser det er det i bunn og grunn gode opplevelser vi jakter etter. Om opplevelsen knytter seg til en ferie, bil, ny jobb, fjelltur eller andre utfordringer spiller ingen rolle. Poenget er å sette ord på hva som gir deg den opplevelsen du ønsker deg. Og du, på et helt grunnleggende plan handler opplevelser om følelser. Det er, hvis du tenker på det, alltid sånn at til syvende og sist så er det følelsen vi får ved å oppnå noe som er det viktigste. Ta to minutter og tenk over dette: av alt jeg liker best her i verden, hva er det som gjør at du liker det? I de aller fleste tilfellene er det fordi du oppnår gode følelser i deg når du gjør det du liker.

Dette er kunnskaper du kan tjene rått på.

Tjene på, tenker du…

I flere av mine artikler tar jeg spesielt opp to ting som er ekstremt viktig for oss mennesker; (1) Din jobb som et ansvarlig voksent menneske er å finne ut hva du kan bidra mest med til omverden i forhold til dine evner. (2) Du må finne ut hva som fører deg inn i din «geni- tilstand», altså den tilstanden hvor du holder på med ting som får deg til å glemme tid, sted, sove mindre og spise mindre. Altså når du holder på med det du liker aller best.

Basert på dette har jeg mange ganger hevdet at din hovedoppgave fremover bør være å finne ut av hva

 • Du liker godt
 • Kan bli flink til
 • Er mulig å gjøre et yrke ut av

Og koble dette sammen til et fremtidsprosjekt i ditt liv.

Dette er oppskriften på å bli rik, i alle betydninger av ordet.

Ok, nå vet jeg det, hva gjør jeg nå da, tenker du?

Her er fem oppgaver til deg som øker din verdi.

Lytting er hvit magi

Du er utstyrt med to ører og en munn. Bruk dette i tråd med dette.

Poenget er at skal du få med deg hva omgivelsene dine trenger, det være seg hjemme, på jobb og andre steder så må du få med deg hva som skjer. Er du en som prater mye må du forsøke å ta det med ro og høre etter. Det blir sagt at lytting er hvit magi. Årsakene er mange.

For det første vil andre åpne seg mer for deg når de forstår at du hører etter. Det bygger tillit og åpenhet. For det andre er kommunikasjon vanskelig. Det blir sagt at ordene står for 7 % av kommunikasjonen. Tonefall 38 % og kroppsspråk 55 % står for det resterende. Da skjønner du at det er viktig å få med seg mer enn ordene. Du må øve på å oppfatte non- verbal kommunikasjon. For det tredje er evnen til å lytte nært knyttet til om du bli oppfattet som seriøs. Pratere blir ofte ikke det. For det fjerde vil du oftere klare å holde roen i situasjoner hvor du trenger det, ved å være en aktiv lytter.

Se på deg selv som en rådgiver

Ved å tenke som en rådgiver vil du oppleve en utrolig side av deg selv. Du vil oppleve at du tar deg selv mer seriøst da du i større grad vil være opptatt av å få med deg og forstå ting du står i.

Hvis du tenker at når tid som helst skal jeg klare å forklare noe om det jeg opplever og lærer, så blir du mer skjerpet og tenker klart. Det er en utrolig viktig egenskap om du skal øke din verdi. Det er spesielt fire forhold vi vet er viktig å ha fokus på i forhold til dette.

For det første må du være opptatt av du har tillit i dine omgivelser. Du må være hel ved og det må ikke være noe å stille spørsmålstegn om ved deg. Er du lite troverdig er det ikke mange som finner verdi i deg. For det andre må du tenke som så at, på de områder du ønsker vekst og utvikling, hvilke behov har omgivelsene som du kan dekke. Husk at din vekst og rikdom kommer av i hvor stor grad du klarer å gi vekst og rikdom til andre. For det tredje må du fokusere på hvordan du selger deg selv. Hva din «merkevare» er har alt å si. Hvis du ønsker utvikling og vekst på jobben må du fremstå som en som jobber for dette på alle måter. Her spiller atferd, utseende, hva du snakker om, fyller tiden din med osv. inn. Og du, alt teller! Kanskje betyr dette at du må slutte med noe og begynne med noe annet. Kanskje må barnslige sysler byttes ut med mer modne. For det fjerde må du lære deg å se etter bekreftelser på at det du gjør, fører deg fremover. Still omgivelsene dine spørsmål relatert til de ting du er opptatt av. Sørg for å ha fokus på om du bidrar eller ei. Den beste tilbakemelding du kan få er at noen rundt deg er så fornøyd med dine bidrag at du ser du har klart å skape begeistring.

Kjennetegn på en person med høy verdi

Mennesker som oppleves å ha høy verdi preges av noen helt klare fellestrekk.

 • Er til stede med all sin energi. De klarer å fokusere bort alle distraksjoner og er helt og fullt til stede med seg selv der ting skjer.
 • Ser ting med klarhet og klarer å formidle dette til andre. De ser klart hvor de skal, hvilke valg som er gode og hva som er bra løsninger.
 • Har evnen til å beskrive hva de har i dag og hvordan de skal ha det i fremtiden.
 • Er helt til å stole på
 • Blir beundret av andre for hva de har fått til og den rollemodell de er
 • Bryr seg om andre mennesker genuint og ekte

Gjør bare det viktigste i ditt liv

Italieneren Vilfredo Pareto slo for mange år siden fast et prinsipp som er like enkelt som det er genialt; 80 % av dine resultater kommer av 20 % av din innsats. Dette prinsippet har vært gjenstand for omfattende forskning og det er bemerkelsesverdig hvor bra det treffer. Altså, en liten del av det du gjør, på alle områder, står for majoriteten av dine resultater. Det betyr at du må gjøre mer av det som ligger innenfor dine 20 % av oppgaver. Da vil din verdi øke dramatisk. For å få det til bør du tenke over, med klarhet, følgende:

 • Hva er mine kjerneresultater
 • Hva er mine kjerneoppgaver
 • Hvilken standard skal jeg levere på

Dette alene kan transformere din verdi.

Lag et enkelt system – verdisirkelen

Psykologien i oss mennesker er et pussig fenomen. Gjennom forskning og erfaring har vi funnet ut at det bor enormt mye mer i oss enn vi tror. Allikevel søker vi livsførsel og løsninger som er så enkel og komfortabel som mulig. Problemet er at det vi opplever som enkelt og komfortabelt ofte ikke er det. Nye måter å gjøre ting på, nye vaner og nye kunnskaper kan i løpet av et sekund endre hele din oppfatning om noe. Men, som vi har snakket mye om, vi mennesker søker alltid å oppnå glede og unngå ubehag gjennom vår atferd. Så vi er grunnleggende programmert til å ikke like endringer. Hvis du klarer å overbevise deg selv til å overstyre dette naturlige instinktet, er mye gjort.

Et godt verktøy i så måte er en verdisirkel.

personlig verdiprosess

Sirkelen illustrerer hva som skjer med deg når du jobber med din verdi. Når du forsterker en av trinnene i sirkelen får det forsterkende effekt på de øvrige. Dette fortsetter i en positiv spiral. Dette kaller vi loven om koherens.

 • Tro står for hva du tror om deg selv og hva du får til
 • Handling står for hva du gjør
 • Resultater står for verdien du skaper for andre
 • Verdier står for ting du står for og er viktig for deg, det som «er» deg.

Jobber du for å systematisk øke din verdi på denne måten har du skapt en personlig verdiprosess.

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized