Om løgner og personlig frihet

Din viktigste personlige egenskap er integritet, altså din troverdighet for deg selv og for andre. Integritet kommer av ærlighet.

Jeg liker det gamle begrepet hedersmann. Det sier mye om hva vi nå snakker om.

Den russiske filosof, matematiker og metafysiker P.D. Ouspensky (1878-1947) uttalte at psykologi handler om studiet om mennesker og løgner. Han mente mennesket er en lyvende organisme som går veldig langt i å beskytte seg selv fra livets realiteter. Dette nettet av løgner skaper mennesket selv. Som eksempel viser han til at mennesker har en tendens til å påstå å være kunnskapsrik der man åpenbart ikke er det. Eller har store tanker om sine ideer og kunnskaper, uten grunn. Samtidig bruker man mye energi på å degenerere andres ideer og kunnskaper, særlig hos de som lykkes.

Mange filosofer har vist til dette. Skadefryd er for mange forbundet med lykke.

Psykologer har mange uttrykk som beskriver atferd hos mennesker som er der for å unngå å bli konfrontert med realiteter:

  • Represjon – å gjøre ting mindre enn de er
  • Projeksjon – overføre våre negative kvaliteter på andre
  • Illusjon – lage vår egen verden/ virkelighet
  • Fornektelse – å benekte hva som er realitetene

Fornektelse er det største problemet. Dette gjør mange overfor seg selv, andre og sine omgivelser, og fører til stress. Først som en psykisk faktor, deretter ofte som somatisk lidelse. Fornektelse er antakeligvis den største årsaken til psykosomatisk lidelse i vårt samfunn.

Stress oppstår når vi gjør ting for å redde ansikt slik at vi unngår å konfronteres med realiteter. Da lyver vi for oss selv, noe som medfører at vi minster indre ro og balanse.

Din indre ro og balanse er det beste barometeret på hvordan du har det og hva som er rett, godt og sant for deg.

Så hva skal man gjøre når man opplever at man fornekter de faktiske forhold, lyver for seg selv og ønsker indre ro og balanse?

Da må man stoppe opp og spørre seg selv: Hva er det i mitt liv jeg ikke tar tak i? Hva er det i min jobb, mitt privatliv, økonomi og helse som må gjøres noe med. Så må du lete frem den voksne, ansvarlige personen i deg selv og gjøre det som trengs!

Husk; Det handler om personlig frihet. Det fins alltid en pris du kan betale for frihet. Betal den prisen!

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: