Blog Archives

Om løgner og personlig frihet

Din viktigste personlige egenskap er integritet, altså din troverdighet for deg selv og for andre. Integritet kommer av ærlighet. Jeg liker det gamle begrepet hedersmann. Det sier mye om hva vi nå snakker om. Den russiske filosof, matematiker og metafysiker

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized