Å få underbevisstheten til å jobbe for deg

Skjermbilde 2015-11-29 kl. 09.51.21Som du kanskje har lest om i flere av mine andre artikler, særlig på ”Vi er alle ledere!”, vet vi i dag at det er en sterk sammenheng mellom vår bevissthet og underbevissthet. Det beste eksemplet er hvor vi sammenligner vår bevissthet med skipperen og maskinrommet på et skip. Skipperen (bevisstheten) står på broa og sender ordre til maskinrommet (underbevisstheten) som utfører ordren akkurat som de får beskjed om. Dette samarbeidet gjør at de til sammen styrer skipet akkurat dit det skal.

Dette skjer med deg også. Det du fokuserer på, er opptatt av og bestemmer deg for, utfører underbevisstheten på aller beste måte for deg. Det vi også vet er at den stiller ikke spørsmål ved dine tanker eller hva du bestemmer deg for. Underbevisstheten kjenner ikke forskjell på rett og galt eller hva som er virkelig eller ikke. Av denne grunn kan både en tanke og en drøm utløse fysiske reaksjoner i deg, selv om de ikke skjer i virkeligheten.

Dette er interessant. For dette gir oss enn klar indikasjon på at vi kan selv bestemme oss for hvordan vi har det. Hvis en tanke kan bestemme hvordan vi har det, er det klart at vi selv kan bestemme oss hvor hvordan vi vil ha det. Men, alle vet at så enkelt er det ikke. Hvorfor?

Jo, det er her forskning innen psykologien har vist oss en tredje dimensjon i vår bevissthet. Det er den som ofte blir kalt ”super- bevissthet”. Altså et nivå under underbevisstheten. Nå tenker du vel at dette bli i overkant psykologisk. Nei, dette er ganske logisk.

Super- bevisstheten er den delen av deg som analyserer mønstre i det du tenker, gjør og hvilke konsekvenser de gir deg. Det er her alt du gjør får en mening. Fra forskning på hjernefunksjoner har man gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse. Man har funnet ut at våre tanker er egentlig energi som forflytter seg i hjernen i faste baner. Jo oftere disse tankene gjentar seg, jo sterkere blir banene. Til slutt blir banene så sterke at de gir sterk mening i ditt liv.

Til sammen betyr dette at det du fokuserer på og gir oppmerksomhet over tid, definerer hvordan du har det.

Så hva betyr dette for deg som leder?

Sånn jeg ser det må du ta på alvor at dette er mekanismer som betyr mye i hver og en av oss for hvordan vi har det. Hvordan vi har det, bestemmer hvor mye energi vi har. Hvor mye energi vi har, bestemmer hvilke resultater vi oppnår. Hvilke resultater vi oppnår, bestemmer hvordan vi ser på oss selv (selvtillit og selvfølelse). Hvordan vi ser på oss selv, bestemmer hvor mye energi vi har. Dette går i en sirkel hvor vi enten lar den gå oppover eller nedover.

Så hva må du gjøre for å utnytte underbevisstheten din mest mulig?

  1. Skap klarhet i deg selv på hva du vil.

Ved å fokusere på hva du vil så klart du bare kan gjennom tanker, ideer, visualisering osv., sender du et klart signal til maskinrommet hva du vil. Du vil da få svar og løsninger du ikke trodde du hadde i deg.

  1. Ha tro på at du har svarene i deg

Vi vet at dette virker, derfor må du jobbe med din tro på deg selv at du klarer å få til det du ønsker. Si til deg selv at ”oppdraget er klart, nå er jeg klar for å få svar”, og så bare venter du. Du vil bli overrasket over hva som vil skje.

  1. Skap klarhet i hvilke vaner som fører deg dit du vil

Nå du opplever at kreativiteten i deg flyter, så må du tenke nøye igjennom hva du gjør. Du må gjøre det som skal til for å nå dine mål, altså du må skaffe deg vaner som bringer deg i mål. Alle gode resultater kommer av at du ritualiserer handlinger.

Dette er altså tre primærområder du må ha ditt fokus og hvor du ser at gjennom å være fokusert på målet vil løsningene komme av seg selv. Det bor mye mer i deg enn du tror. Du kjenner deg selv mindre enn du tror.

I denne videoen kan du se et spennende eksempel, fra motorsykkelverden, på det vi nå har snakket om.

Les mer om selvutvikling her.

Tagged with: , , , , ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: