Lykkens paradoks

Hva er enkleste veien til et lykkelig liv?

Dette litt banale spørsmålet er det forsket utrolig mye på opp gjennom historien. Jeg skal ikke begi meg inn på en oppskrift på lykke, men i et interessant arbeid gjort av den meget anerkjente ungarske professoren Mihaly Csikszentmihalyi (f. 29.11.1934) møter vi en interessant tilnærming til spørsmålet om lykke.

Han forsket i mange år på hva lykke er og hvordan den oppstår. Han fant ut at lykke er en tilstand hvor du bruker tiden din på aktiviteter som gir deg mening, klarhet, hvor du får brukt dine evner, du bli utfordret, vokser og er mentalt i balanse. Oppsummert mener han at det hele starter med at du har en god balanse mellom dine evner og utfordringer.

Når denne balansen er på sitt beste oppnår man det han kaller ”Flow”.

MCmodellHans forskning viser videre noe veldig interessant. I 54 % av arbeidstiden til deltakerne befant de seg i en eller annen form for ”Flow”. Bare 16 % av arbeidstiden var direkte kjedelig. På fritiden var det bortimot motsatt. Da var 50 % av tiden kjedelig mens 18 % av tiden var i ”Flow”.

Dette er et paradoks siden så mange oppfatter fritiden som så viktig for sin lykke. Paradokset er da at vi føler oss best når vi får brukt oss selv på en god måte, samtidig som vi søker mest mulig fritid.

Med hans egne ord:

“Thus we have a paradoxical situation: On the job people feel skillful and challenged, and therefore feel more happy, strong, creative, and satisfied. In their free time people feel that there is generally not much to do and their skills are not being used, and therefore they tend to feel more sad, weak, dull, and dissatisfied. Yet they would like to work less and spend more time in leisure.”

“Because work is so universal, yet so varied, it makes a tremendous difference to one’s overall contentment whether what one does for a living is enjoyable or not. Thomas Carlyle was not far wrong when he wrote, ‘Blessed is he who has found his work; let him ask no other blessings.’ 

Her er en video (18 min) hvor professoren selv forteller om dette. 

For all del, jeg tror mange har aktiviteter på fritiden som gir “Flow”, for eksempel hobbyer, trening, familie etc. Men muligens er poenget til professoren godt da vi vel ikke så ofte tenker igjennom hva som gir den beste lykkefølelsen, noe vi bør være helt klar på for oss selv.

Ellers på denne bloggen og på “Vi er alle ledere!” har jeg ofte tatt opp “genitilstanden” og hvor viktig den er for at vi skal ha det bra. Dette er nært beslektet med lykke. Jeg tror årsaken til at mange ikke velger å holde mer på med aktiviteter som gir lykke- og godfølelse, er fordi man tror man blir oppfattet som egoistisk. Les mer om dette her.

Professoren utviklet på grunnlag av sine studier og forskning en ny betegnelse på en personlighetstype; Arbeidsorientering. Han mener personer som karakteriseres av utholdenhet, kognitiv struktur, orden, lek og lav impulsivitet vil raskere enn andre finne “Flow” og dermed veien til lykke.

Så hva betyr dette for deg som leder?

Det er mye denne kunnskapen kan brukes til. Slik jeg ser det kan du som leder bruke figuren ovenfor for å se på dine medarbeidere og hvor de befinner seg i skalaen. Det handler om inspirasjon og utfordringer. Det er viktigst å ha folk i ”Arousal” (ivrig), ”Flow” og ”Control”. Da kan du være rimelig sikker på at de har det bra på jobb. Befinner de seg ellers på skalaen har du en jobb å gjøre.

Les mer om personlig utvikling her.

 

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: