Hva betyr lojalitet?

Lojalitet er et begrep som går igjen i arbeidslivet. Men hva betyr det egentlig? Min erfaring er at meningene er mange og det er vanskelig å være helt presis.

Det jeg har funnet ut og erfart er at lojalitet i arbeidslivet først og fremst brukes til å verne om interesser. Lojalitet skal verne om forholdet mellom:

 • En selv og kollegaer
 • En selv og lederne
 • Bedriften og kundene

Videre skal lojalitet skape gode vekstvilkår (trivsel, trygghet og stimuli).

Så enkelt kan det sies, men du verden så vanskelig det viser seg å omsette denne kunnskapen i praksis.

Etter mange år i arbeidslivet, både som medarbeider og leder, har jeg funnet ut at lojalitet forstås best, og omsettes i praksis, gjennom å ha fokus på følgende verdier i virksomheten (og ditt lederskap):

 • Lagånd og fellesskap. Nødvendig med å komme med meningsforskjellene. Selv om ikke alle blir enige, så er det viktig å vise seg lojal mot avgjørelsene
 • Respekt. Selvrespekt, hva kan jeg gjøre for at mine medarbeidere får respekt for seg selv og et godt selvbilde
 • Selvkontroll. Ta vare på seg selv. Må ha selvrespekt og et godt selvbilde for å kunne ta kontroll på seg selv
 • Ærgjerrighet. Bli bevisst på sin ærgjerrighet. Stadig bli litt mer ærgjerrig
 • Selvtillit. Respekt og kontroll på seg selv
 • Vilje
 • Ambisjoner
 • Ærlighet. Ikke rom for løgner
 • Følelser. Tørre å vise sine følelser overfor sine medarbeidere
 • Motivasjon/informasjon. Jo mer informasjon jo mer motivasjon
 • Konsentrasjon. Ansvarsfullhet om arbeidet
 • Ydmykhet. Være ydmyk overfor at andre kan mer eller har andre ferdigheter enn deg. Men samtidig klare å stå for sine meninger og ta avgjørelser som kan være upopulære

Dette kan vi kalle lojalitetsfaktorer. På basis av disse faktorene kan man lage lojalitetsregler.

Praktiseres dette i din virksomhet?

Lojalitet er slik jeg ser det nært knyttet til verdibasert tenkning. Les mer om dette her. 

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com
%d bloggers like this: