Har du en ”slutte med” liste?

Skjermbilde 2015-05-25 kl. 07.56.27Til stadighet hører vi at det er viktig å være disiplinert og sørge for at ting blir gjort så raskt og effektivt som mulig. Ikke noe galt i det, men jeg har tenkt en del på om såkalte ”to-do” lister alltid er det mest effektive? Altså lister hvor du skriver opp alt du har å gjøre. Så klart, å lage lister over ting som skal gjøres er effektivt. Du vet hva som må gjøres og du kan krysse av når ting er gjort. Ingenting glipper, og det er bra.

Men, det som har slått meg er at disse listene har en tendens til å gi lite energi. Jeg mener, listen blir aldri tom og den oppleves som evig. Av og til er det energitappende. Er det mulig å tenke annerledes?

Jeg var borti en leder en gang som fortalte at han brukte en metode som kalles ”chuncking”. Det vil si å dele opp og slå sammen oppgaver, alt etter som, slik at arbeidet aldri besto av mer enn tre deler. Denne metoden brukte han på alle nivå og på alle oppgaver i sitt arbeid. Det kunne være at en sak han skulle behandle var stor og kompleks, da delte han den opp i “forarbeid”, “gjennomføring” og “etterarbeid”. Når han så på all arbeidsmengde han hadde liggende, delte han dette opp i for eksempel ”haster”, ”må gjøres” og ”kan vente.” Eller det kunne være ”mine oppgaver”, ”venter på andre” og ”delegeres/ andres ansvar”.

Poenget er at menneskelig psykologi har vist oss at vi er skapt slik at vi kan forstå ting i en, to eller tre deler. Over tre deler er det samme som mange deler. Med andre ord forstår og håndterer vi oppgaver på en helt annen måte når den er delt i tre eller færre.

En annen leder jeg har stor respekt for forklarte at han brukte et system som han kaller ”slutte- med lister”. Han er veldig tydelig på at han finner lite energi i ”to-do-lister” da det egentlig er en organisert bunke arbeid, og denne bunken gir lite energi i seg selv. Ved å ha fokus på hva han ikke skulle gjøre, fikk han energi ved at han konsentrerte seg om å gjøre det som var hans viktigste bidrag til omverden. Dette er altså en meget effektiv og praktisk form for prioritering. Han lagde sine lister ved å spørre ”hvis jeg visste det jeg vet i dag, er det noe jeg ville sluttet med eller i utgangspunktet ikke startet med?” Så lagde han listen på bakgrunn av dette og satte i gang.

Det blir sagt at de fleste arbeidstakere har mellom 50-90 timer arbeid liggende foran seg til enhver tid. Vi må organisere dette arbeidet slik at det både blir gjort og at det gir deg mening og energi. Da tror jeg det lønner seg å stoppe opp av og til å tenke over hva du gjør. Er det noe du kan tenke annerledes om som gjør hverdagen mer interessant og utfordrende.

Å utvikle sine kreative evner mener jeg er viktig i så måte. Gjennom å være kreativ i forhold til din egen hverdag kan du komme på løsninger som gir deg glede, motivasjon og effektivitet. Les mer om kreativitet her.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: