Teknologi som forsterker – ikke skaper – av fremdrift

Skjermbilde 2015-06-06 kl. 10.03.26

I 1999 valgte magasinet Time Albert Einstein til århundrets person. Det var et bemerkelsesverdig valg. Man kunne tenke seg at fokuset burde vært på store ledere som endret historien, både i positiv og negativ forstand, som Churchill, Gandhi, Hitler, Stalin og Mandela. Einstein gjorde store oppdagelser, uten tvil, men man regner med at hans relativitetsteori ville blitt forstått uansett, kanskje innen 5 år, i alle fall innen 10 år etter at han beviste den.

Så hvorfor valgte Time ham? Jo, de forklarer dette med at de spurte seg hva vil det 20 århundre bli husket for. Svaret de kom frem til var at det er først og fremst utviklingen innen teknologi og vitenskap. Dette århundret preges av en dramatisk fremgang på dette feltet og som har påvirket mennesker helt inn på et psykologisk plan. De valgte altså ikke århundrets person, men århundrets tema.

Man kan være enig eller uenig i valget, men at teknologi er blitt en viktig del av livet er vi alle enig i.

Teknologi knyttes ofte til forandringer. Ikke sjelden har jeg lest artikler og vært med i diskusjoner hvor man får et inntrykk av at teknologi er veien inn i fremtiden og fremgang. Men, så har jeg tenkt litt på dette. Stemmer det at teknologi gir fremgang i seg selv? Jeg tror ikke det.

Vi mennesker er på et grunnleggende plan redd for forandringer. Vi søker det kjente og trygge fremfor det ukjente og utrygge. Dette er knyttet til en naturlov som hele vår eksistens bygges på. Det gjør noe med oss når det kommer til teknologi. Vi tar den bare i bruk i den grad vi føler oss klar og komfortabel med den. Det må gi mening for hver og en av oss.

Det er gjort mange undersøkelser på hvordan gode virksomheter ser på og utnytter teknologi. Det bemerkelsesverdige er at teknologi ikke har så stor betydning som man skulle tro.

Fremragende virksomheter bruker teknologi, bevares, men når man har undersøkt hvor høyt de rangerer teknologiens betydning som suksessfaktor, kommer den ikke på topp fem listen engang. Poenget er at det er ikke teknologien som gjør at noen skiller seg ut, det er alt det andre. Gode virksomheter bruker teknologi for å maksimere det de allerede er gode på, og hvor de opplever å ha potensial de ikke får maksimalt ut av. Teknologien brukes ikke til å skape nye mål eller nye strategier, men for å forsterke de som allerede eksisterer.

Det fins lite eksempler på virksomheter som mislykkes eller sakker akterut ene og alene på grunn av utdatert teknologi. Denne faktoren er rett og slett ikke så betydningsfull sammenlignet med andre faktorer som å

  • Se på virksomheten med nøytrale og ærlige øyne
  • Få klarhet i hvor virksomheten står i markedet
  • Gjøre en analyse av konkurrenter i nisjen
  • Bygge en strategi på bakgrunn av analysen og de mål virksomheten har satt seg
  • Gjennomgå hele virksomheten for å optimalisere alle ledd i tråd med sine mål
  • Utvikle og forankre plansystem i sin virksomhet som sikrer at alle drar i riktig retning og gir maksimalt bidrag
  • Få maksimalt ut av medarbeiderne
  • Skape robust og moderne lederskap

Så hva betyr dette for deg som leder?

Jo, ditt fokus når det kommer til teknologi er at du må tenke annerledes. Ikke la deg lure med på en tanke om at teknologien er veien til utvikling, for det er feil. Let heller etter måter teknologi kan hjelpe deg til å forsterke de mål og strategier du allerede har satt deg. Ikke gå i gang å være i front og nyskapende hvis din virksomhet ikke har en egen avdeling eller personell til å jobbe med akkurat dette. Teknologi kreve mye energi når man skal være i front. Du må sørge for å lære å krype før du kan gå, så strategien bør være å starte i det små og utvikle deg sakte men sikkert. Loven om de små skritts fremgang vil på denne måten til slutt gjøre deg teknologis banebrytende gjennom trygghet og kontroll.

Les mer om virksomhetsutvikling her.

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: