Hva er den ene tingen som betyr mest for å skape en god arbeidsplass?

I en undersøkelse gjort av Harris Interactive (US) stilte man dette spørsmålet til 23000 ansatte i ulike vellykkede virksomheter.

På listen over kjennetegn som gikk igjen fant man stolthet, fellesskap, innflytelse, anerkjennelse og utviklingsmuligheter. Men det som klart skilte seg ut som det viktigste var TILLIT. Altså tillit som verdi og kulturelement i virksomheten. Det var dette som skilte ut de beste fra de gode. Les mer om tillit her.

Undersøkelsen, som du kan lese mer om her, ga oss en del interessant informasjon. Av de spurte var

  • 40% var fornøyd med sin egen innsats
  • 37% forsto med klarhet hva de forsøkte å oppnå
  • 20% var entusiastisk for virksomhetens mål
  • 20% så en sammenheng mellom egne oppgaver og virksomhetens mål
  • 17% opplevde at virksomheten hadde en åpen dialog
  • 10% opplevde at noen holdt dem ansvarlig for sitt arbeid

Dette er ekstreme tall!

På fotballspråk vil dette bety:

  • 1 av 11 vet hva som er deres mål
  • 2 av 11 bryr seg om det
  • 2 av 11 vet hvilken posisjon de spiller
  • 9 av 11 ville konkurrert med medspillere

Hvordan kan du som leder bruke denne kunnskapen?

Jo, som leder må du innse at hvis du skal lykkes må du lede ved å stille krav, følge tett opp og gi tilbakemeldinger. Les mer om praktisk lederutvikling her.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: