Læren om koherens

Skjermbilde 2015-06-07 kl. 08.47.03I fysikken finner vi prinsippet om sammenheng – koherens. Det er faktorenes forsterkede virkning på hverandre, at en faktor forsterker andre faktorer.

På 90- tallet ble det gjennomført en gjennomgang av 11 ekstremt vellykkede virksomheter for å se på hva de gjorde som førte til disse gode resultatene. Det man fant ut var både noe forventet, men også noe man ikke ventet å finne.

Ett særtrekk som viste seg var at disse bedriftene hadde vært middelmådige lenge før de kom et vendepunkt. Dette vendepunktet strakk seg imidlertid over lang tid. Det var mange små endringer som til sammen endte i et vendepunkt. Og disse endringene var av en slik karakter at den ene forsterket den andre. 1+1 ble 4. Hvordan er dette mulig?

Jo, virksomhetenes ledere og ansatte innså etter lang tids disiplinert tenkning hva som måtte til. Og her lå mye av hemmeligheten; man brukte mye tid på disiplinert og strukturert tenkning for å komme frem til hva de skulle gjøre. Det var ikke mål, resultatstyring, handlingsplaner og så videre som fikk frem endringene, det kom senere. Det var den disiplinerte, kreative tenkningen som la grunnlaget.

Så hva er disiplinert tenkning?

Jo, det de fant ut var at den tenkning som førte til fremragende resultater konsentrerte seg rundt tre faktorer, og bare disse:

  1. Hva kan vi bli best på i vår nisje?
  2. Hva er vi lidenskapelig interessert i?
  3. Hvor ligger det høyeste økonomisk potensial?

Svarene man lette etter var de som passet på alle tre spørsmålene. Dette tok lang tid. I noen tilfeller flere år. Men de fant svar til slutt.

I disse virksomhetene fulgte de opp denne disiplinerte tenkningen med å sørge for at ansatte var disiplinerte og alle handlinger (mål, planer etc) på disiplinert vis sto i forhold til svarene de hadde kommet frem til.

Det kan høres enkelt ut, men det var det ikke. Årsaken er at virksomheter som jobber på denne måten finner svært mange gode ideer. Disiplinen består i å legge bort gode ideer og velge kun de beste. Det blir sagt at det gode er det bestes fiende. Det ble så til de grader klart for disse virksomhetene.

Så hva betyr dette for deg som leder?

Jo, du må ikke vær så opptatt av motivasjon og personorientert lederskap. Skap heller en kultur hvor disiplin står i sentrum; disiplinert tenkning, disiplinerte mennesker og disiplinerte handlinger. Gi medarbeidere frihet og ansvar i en klar ramme basert på hvordan dere har besvart de tre spørsmålene ovenfor. Se på det dere gjør som mange små dytt på et stort svinghjul hvor alles oppgave er å bidra til at dette svinghjulet skal få stadig større fart.

Les mer om virksomhetsutvikling her.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Uncategorized
One comment on “Læren om koherens
  1. […] Sirkelen illustrerer hva som skjer med deg når du jobber med din verdi. Når du forsterker en av trinnene i sirkelen får det forsterkende effekt på de øvrige. Dette fortsetter i en positiv spiral. Dette kaller vi loven om koherens. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com
%d bloggers like this: