Blog Archives

Verdibasert ledelse- et være eller ikke være!

Moderne ledelse har et sterkt fokus på verdibasert ledelse. Altså virksomheter og ledere som baserer sitt arbeid, sin motivasjon, tro og atferd på gode prinsipper og verdier. Verdibasert ledelse har ikke noe med myke verdier å gjøre, men med hva

Tagged with:
Posted in Uncategorized