Blog Archives

Mening – den sterkeste kraft

I mange år har det blitt gjort undersøkelser på hva eldre, spesielt de over 100 år, mener om livet og hva de ville gjort annerledes dersom de kunne starte på nytt. Resultatene er ganske samstemt. Det er tre forhold som

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized