Blog Archives

Mening – den sterkeste kraft

I mange år har det blitt gjort undersøkelser på hva eldre, spesielt de over 100 år, mener om livet og hva de ville gjort annerledes dersom de kunne starte på nytt. Resultatene er ganske samstemt. Det er tre forhold som

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Hva betyr lojalitet?

Lojalitet er et begrep som går igjen i arbeidslivet. Men hva betyr det egentlig? Min erfaring er at meningene er mange og det er vanskelig å være helt presis. Det jeg har funnet ut og erfart er at lojalitet i

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Lederutvikling: Gratis e-læring i ledelse

Gratis e-læring i ledelse Opplæring gjennom e-læring (video o.l. på nett) er måten mye kurs/ opplæring vil foregå i fremtiden. På “Vi er alle ledere!” (trykk linken ovenfor) kan du finne forskjellige e-læringprogrammer innen lederutviking og personlig utvikling. Programmet “Lederutvikling

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

De fire ledere og de seks ærlige menn

Det fins fire sider ved deg som bestemmer hva du gjør og ikke gjør. Disse er dine “ledere”. Videre har du en kristisk sans som virker inn på deg når du vurderer hva du skal og ikke skal gjøre. Dette

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Nettsiden “Vi er alle ledere” er nå åpnet

Etter lengre tids arbeid er nettsiden “Vi er alle ledere!” åpnet. http://www.vieralleledere.com Denne siden har en visjon om å være et møtested for ledere eller andre med interesse for ledelse som ønsker kunnskap, verktøy og utveksle erfaringer for å utvikle

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized