Blog Archives

Læren om koherens

I fysikken finner vi prinsippet om sammenheng – koherens. Det er faktorenes forsterkede virkning på hverandre, at en faktor forsterker andre faktorer. På 90- tallet ble det gjennomført en gjennomgang av 11 ekstremt vellykkede virksomheter for å se på hva

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Uncategorized