Blog Archives

Teknologi som forsterker – ikke skaper – av fremdrift

I 1999 valgte magasinet Time Albert Einstein til århundrets person. Det var et bemerkelsesverdig valg. Man kunne tenke seg at fokuset burde vært på store ledere som endret historien, både i positiv og negativ forstand, som Churchill, Gandhi, Hitler, Stalin

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized