Er det polariteter som driver deg?

Har du noen ganger opplevd at du ønsker å gjøre noe, eller få til noe, men så kommer du aldri i gang eller stopper deg selv? Det kan være hva som helst…? Og at du har mange grunner til at du ikke gjør noe? Grunnene kan være at du ikke har kunnskaper nok, eller at du har erfaringer som sier deg at du ikke klarer det. At det kan være store hindringer som må overkommes og du har ikke energi eller tid til dette. Eller at det du ønsker å gjøre er sosialt uakseptabelt eller umoralsk? Eller at dine omgivelser, mennesker og kulturelt, ikke liker det. Kanskje har du ikke har råd. Eller at du rett og slett har bestemt deg for å vente og gjøre det senere.

Da er du i en stor gruppe, for sånn er det mange som tenker. Jeg tror vi alle før eller senere tenker på denne måten.

plussminusDette kan vi kalle ”polarisering av begrunnelser.” På den ene siden vet du at dine utfordringer eller ønsker ikke er aktuelt å gjøre noe med nå. På den andre siden er alle grunnene dine for å ikke gjøre noe, bare tull.

”Tull”, det var dristig sagt, tenker du kanskje nå? Hold ut litt, så skal jeg forklare.

Å klare noe nytt, å skaffe deg noe du ønsker deg og bryte barrierer for deg selv, gir deg sterke følelser. Følelser som glede, mestring, oppmerksomhet, velbehag, bidrag, stolthet og så videre. Dette er viktige drivkrefter i deg selv. Og hvis du tenker etter så er motivet for mye av ting du gjør, nettopp slike følelser.

Men hva er det som hindrer deg i å jobbe for slike gode følelser? Altså, hvorfor velger du å ikke jobbe for å skaffe deg gode opplevelser og gode følelser? Igjen kommer polarisering inn. Fordi, det er de motsatte følelsene av de vi snakket om ovenfor som stopper deg. Det er følelser som frykt, skam, ubehag, bli sett rart på, skille deg ut og så videre. Og igjen, at du lar disse følelsene kontrollere deg – lar deg polarisere – er bare tull.

Loven om sannsynlighet tar fort livet av denne myten. Det er mer sannsynlig at det går bra enn dårlig med deg. Det er en naturlov. Winston Churchill sa en gang at det er ikke noe å frykte her i livet enn frykten i seg selv. Med dette mente han at vårt største problem er ikke at det vi frykter kan skje, men hva frykten gjør med oss.

Dessverre er det sånn at vi mennesker er skrudd sammen slik at vi søker å unngå ubehag før vi søker glede. Altså er følelser knyttet til ubehag viktigere for oss enn følelser knyttet til glede. Dette er en kjensgjerning i psykologien. Av den grunn kan vi finne på mye rart. En ting er å utsette eller ikke gjøre det som gir oss masse glede. Noe annet er at vi av og til ønsker oss problemer av samme grunn. Hva kan problemer gi oss, tenker du?

Jo, problemer kan gi oss trygghet ved at vi blir sett. Tenk på hva som skjer når du har et stort problem du må løse. Hva skjer? Jo du får oppmerksomhet, hjelp og varme. Eller når du blir utsatt for noe urettferdig? Jo, du får noen som stiller seg ved din side og kjemper din sak. Eller når du mister jobben eller blir syk? Eksemplene er mange, men poenget er at du kan gjøre mange merkelige valg som til syvende og sist gir deg mye positivt.

En annen variant av dette er ”Gale- åttern”. Det er en modell som viser oss hvordan vi mennesker kan finne på å løse våre utfordringer og årsaken til at vi gjør som vi gjør. Se mer om dette i denne videoen.

Hvis du skal klare noe nytt som du tenker du ikke vil klare, må du tenke nytt. Du må gjøre noe med din mening bak det du foretar deg.

Jeg har gjennom mange år lett etter hva som gir meg mening. Jeg har søkt etter den beste forklaringen på mening, altså den som virkelig har fått meg til å gjøre ting, holde ut og velge bort kortvarig glede med langvarig. Den som har ”programmert” meg til å stadig hoppe ut i utfordringer med glede. Det jeg har funnet ut er at det er flere ting som gir meg mening. Jeg skal nå fortelle deg om èn av dem som er på min topp – tre liste.

sagblad.pngEn av de mest motiverende metaforer på livet er Sagbladet. For på mange måter er livet som et sagblad. En god sag består av skarpe spisser og dype daler i mellom. Det som avgjør hvor god sagen er, er hvor skarp spissene er og hvor lange og dype dalene er. Hvis du ser på et sagblad så ser du at på de beste sagene så er dalene mye større enn spissene. Det er fordi de er veldig mye viktigere enn spissene. Hvis dalene er korte og grunne, er det en dårlig sag.

Sånn er det med livet også. Problemet er at i vår kultur er vi bare opptatt av spissene. Bare se på Facebook. Hva er det vi viser frem der? Det er bare spisser. Å ha fokus på dalene, det vil si de vanlige, virksomme og til dels kjedelige hverdagene, hvor vi alle strever og takler våre utfordringer, det er bortimot tabubelagt å snakke om og vise til. I hvert fall er det ingen som skryter av dem.

Men som i et godt sagblad er hverdagene viktigst. Spissene skal vi selvfølgelig ha med oss, vi må ha de å se frem til og huske tilbake på. Men det er i hverdagen livet leves og mening og motivasjon virkelig betyr noe.

Sagen viser oss videre at det er motsetninger som gir oss mening. De dype daler og de spisse topper. Samme med livet her også. Når du har opplevd død på nært hold setter du virkelig pris på livet. Nå du har hatt tunge stunder setter du pris på gode tider. Har du vært fattig setter du pris på å ha overskudd. Har du vært syk setter du pris på å være frisk. Og så videre…

Metaforen om sagbladet sier oss at vi må bruke tid på å sette pris på våre erfaringer, særlig de mindre gode.

Når du vurderer å gjøre noe som krever mye av deg, noe du kanskje ikke har tro på at du skal klare, må du tenke på sagbladet. Du trenger historier i ditt liv som gir deg følelsene av å stå i ting som er tøft. Du må på denne måten skape din historie. Du kan på denne måten i fremtiden si at ”hvis det ikke hadde vært for …., så hadde jeg ikke…” Ved å tilføre dette i ditt liv, mange ganger, skaper du en ny person med en gjennomføringsevne du ikke aner at du hadde. Denne type forsterkning er utrolig virkningsfull.

Les mer om personlig utvikling her. 

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

2015 statusrapport

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,100 times in 2015. If it were a cable car, it would take about 52 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Posted in Uncategorized

Meningens kraft – Hvordan bli en kraftfull leder på 4 minutter

Det er så ofte jeg skriver på denne bloggen og tenker at jeg skriver om store tema og som er vanskelig å få grep på. Derfor prøver jeg alltid å oppsummere artiklene i praktiske aktiviteter som omsetter det hele i praksis. Det vet jeg ikke om jeg klarer i dag.

Hvis du har lest noe av mitt arbeid så vet du at mening er en viktig faktor i våre liv. Altså, det vi finner mening i, gjør vi mer av. Og mening henger nært sammen med forventninger til deg selv. Det du forventer av deg selv, det gjennomfører du, både i positiv og negativ forstand. Naturen er nøytral, den bryr seg ikke. Så enkel er vår psykologi.

I dag skal jeg vise deg en video av en mann som har gjort stort inntrykk på meg. Den er av Victor Frankl fra 1972. Han snakker om hvordan vi kan skape kraft og mening for andre. Han har et utrolig enkelt og genialt syn på dette. Alt handler om hvordan du ser på andre mennesker og hvordan det vil påvirke både deg og andre. Gjennom et slikt fokus vil din atferd som leder endre seg mye. Jeg mener egentlig dette prinsippet han snakker om gjelder i alle relasjoner. Det handler om å ha en atferd som virker oppbyggende for andre mennesker, og hvilken effekt det har. Dette er kunnskaper som kan brukes både som ledere, partnere, foreldre, venner, kollegaer og så videre.

Se videoen her, det tar bare 4 minutter. Kom gjerne med din mening nedenfor.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

Lykkens paradoks

Hva er enkleste veien til et lykkelig liv?

Dette litt banale spørsmålet er det forsket utrolig mye på opp gjennom historien. Jeg skal ikke begi meg inn på en oppskrift på lykke, men i et interessant arbeid gjort av den meget anerkjente ungarske professoren Mihaly Csikszentmihalyi (f. 29.11.1934) møter vi en interessant tilnærming til spørsmålet om lykke.

Han forsket i mange år på hva lykke er og hvordan den oppstår. Han fant ut at lykke er en tilstand hvor du bruker tiden din på aktiviteter som gir deg mening, klarhet, hvor du får brukt dine evner, du bli utfordret, vokser og er mentalt i balanse. Oppsummert mener han at det hele starter med at du har en god balanse mellom dine evner og utfordringer.

Når denne balansen er på sitt beste oppnår man det han kaller ”Flow”.

MCmodellHans forskning viser videre noe veldig interessant. I 54 % av arbeidstiden til deltakerne befant de seg i en eller annen form for ”Flow”. Bare 16 % av arbeidstiden var direkte kjedelig. På fritiden var det bortimot motsatt. Da var 50 % av tiden kjedelig mens 18 % av tiden var i ”Flow”.

Dette er et paradoks siden så mange oppfatter fritiden som så viktig for sin lykke. Paradokset er da at vi føler oss best når vi får brukt oss selv på en god måte, samtidig som vi søker mest mulig fritid.

Med hans egne ord:

“Thus we have a paradoxical situation: On the job people feel skillful and challenged, and therefore feel more happy, strong, creative, and satisfied. In their free time people feel that there is generally not much to do and their skills are not being used, and therefore they tend to feel more sad, weak, dull, and dissatisfied. Yet they would like to work less and spend more time in leisure.”

“Because work is so universal, yet so varied, it makes a tremendous difference to one’s overall contentment whether what one does for a living is enjoyable or not. Thomas Carlyle was not far wrong when he wrote, ‘Blessed is he who has found his work; let him ask no other blessings.’ 

Her er en video (18 min) hvor professoren selv forteller om dette. 

For all del, jeg tror mange har aktiviteter på fritiden som gir “Flow”, for eksempel hobbyer, trening, familie etc. Men muligens er poenget til professoren godt da vi vel ikke så ofte tenker igjennom hva som gir den beste lykkefølelsen, noe vi bør være helt klar på for oss selv.

Ellers på denne bloggen og på “Vi er alle ledere!” har jeg ofte tatt opp “genitilstanden” og hvor viktig den er for at vi skal ha det bra. Dette er nært beslektet med lykke. Jeg tror årsaken til at mange ikke velger å holde mer på med aktiviteter som gir lykke- og godfølelse, er fordi man tror man blir oppfattet som egoistisk. Les mer om dette her.

Professoren utviklet på grunnlag av sine studier og forskning en ny betegnelse på en personlighetstype; Arbeidsorientering. Han mener personer som karakteriseres av utholdenhet, kognitiv struktur, orden, lek og lav impulsivitet vil raskere enn andre finne “Flow” og dermed veien til lykke.

Så hva betyr dette for deg som leder?

Det er mye denne kunnskapen kan brukes til. Slik jeg ser det kan du som leder bruke figuren ovenfor for å se på dine medarbeidere og hvor de befinner seg i skalaen. Det handler om inspirasjon og utfordringer. Det er viktigst å ha folk i ”Arousal” (ivrig), ”Flow” og ”Control”. Da kan du være rimelig sikker på at de har det bra på jobb. Befinner de seg ellers på skalaen har du en jobb å gjøre.

Les mer om personlig utvikling her.

 

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Å få underbevisstheten til å jobbe for deg

Skjermbilde 2015-11-29 kl. 09.51.21Som du kanskje har lest om i flere av mine andre artikler, særlig på ”Vi er alle ledere!”, vet vi i dag at det er en sterk sammenheng mellom vår bevissthet og underbevissthet. Det beste eksemplet er hvor vi sammenligner vår bevissthet med skipperen og maskinrommet på et skip. Skipperen (bevisstheten) står på broa og sender ordre til maskinrommet (underbevisstheten) som utfører ordren akkurat som de får beskjed om. Dette samarbeidet gjør at de til sammen styrer skipet akkurat dit det skal.

Dette skjer med deg også. Det du fokuserer på, er opptatt av og bestemmer deg for, utfører underbevisstheten på aller beste måte for deg. Det vi også vet er at den stiller ikke spørsmål ved dine tanker eller hva du bestemmer deg for. Underbevisstheten kjenner ikke forskjell på rett og galt eller hva som er virkelig eller ikke. Av denne grunn kan både en tanke og en drøm utløse fysiske reaksjoner i deg, selv om de ikke skjer i virkeligheten.

Dette er interessant. For dette gir oss enn klar indikasjon på at vi kan selv bestemme oss for hvordan vi har det. Hvis en tanke kan bestemme hvordan vi har det, er det klart at vi selv kan bestemme oss hvor hvordan vi vil ha det. Men, alle vet at så enkelt er det ikke. Hvorfor?

Jo, det er her forskning innen psykologien har vist oss en tredje dimensjon i vår bevissthet. Det er den som ofte blir kalt ”super- bevissthet”. Altså et nivå under underbevisstheten. Nå tenker du vel at dette bli i overkant psykologisk. Nei, dette er ganske logisk.

Super- bevisstheten er den delen av deg som analyserer mønstre i det du tenker, gjør og hvilke konsekvenser de gir deg. Det er her alt du gjør får en mening. Fra forskning på hjernefunksjoner har man gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse. Man har funnet ut at våre tanker er egentlig energi som forflytter seg i hjernen i faste baner. Jo oftere disse tankene gjentar seg, jo sterkere blir banene. Til slutt blir banene så sterke at de gir sterk mening i ditt liv.

Til sammen betyr dette at det du fokuserer på og gir oppmerksomhet over tid, definerer hvordan du har det.

Så hva betyr dette for deg som leder?

Sånn jeg ser det må du ta på alvor at dette er mekanismer som betyr mye i hver og en av oss for hvordan vi har det. Hvordan vi har det, bestemmer hvor mye energi vi har. Hvor mye energi vi har, bestemmer hvilke resultater vi oppnår. Hvilke resultater vi oppnår, bestemmer hvordan vi ser på oss selv (selvtillit og selvfølelse). Hvordan vi ser på oss selv, bestemmer hvor mye energi vi har. Dette går i en sirkel hvor vi enten lar den gå oppover eller nedover.

Så hva må du gjøre for å utnytte underbevisstheten din mest mulig?

 1. Skap klarhet i deg selv på hva du vil.

Ved å fokusere på hva du vil så klart du bare kan gjennom tanker, ideer, visualisering osv., sender du et klart signal til maskinrommet hva du vil. Du vil da få svar og løsninger du ikke trodde du hadde i deg.

 1. Ha tro på at du har svarene i deg

Vi vet at dette virker, derfor må du jobbe med din tro på deg selv at du klarer å få til det du ønsker. Si til deg selv at ”oppdraget er klart, nå er jeg klar for å få svar”, og så bare venter du. Du vil bli overrasket over hva som vil skje.

 1. Skap klarhet i hvilke vaner som fører deg dit du vil

Nå du opplever at kreativiteten i deg flyter, så må du tenke nøye igjennom hva du gjør. Du må gjøre det som skal til for å nå dine mål, altså du må skaffe deg vaner som bringer deg i mål. Alle gode resultater kommer av at du ritualiserer handlinger.

Dette er altså tre primærområder du må ha ditt fokus og hvor du ser at gjennom å være fokusert på målet vil løsningene komme av seg selv. Det bor mye mer i deg enn du tror. Du kjenner deg selv mindre enn du tror.

I denne videoen kan du se et spennende eksempel, fra motorsykkelverden, på det vi nå har snakket om.

Les mer om selvutvikling her.

Tagged with: , , , , ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Promovideo til “Effektiv ledelse” Del 1 og 2

Posted in Uncategorized

BOK: Effektiv ledelse – En praktisk vei til godt lederskap Del 2

BOK_LederkompendiumDet er med glede jeg lanserer min andre bok innen ledelse. Den første kom i 2013 og tok for seg de sentrale sidene du må utvikle ved deg selv for å bli en habil, effektiv og moderne leder. Den nye boken du finner her er en forelengelse av bok nummer en.

Kort fra innledningen:

“Denne boken er en forlengelse av boken «Effektiv ledelse» som jeg ga ut i 2013. Det vil si at de de tanker, ideer og system som du kan lese om fortsatt danner grunnlaget for et godt lederskap. I denne boken vil du bli presentert for mer utfyllende artikler samt noen nye ideer innen emnet. Hvorfor er dette nødvendig tenker du kanskje? Jo, egentlig er lederskap ikke et system man bare kan lære seg så er man en god leder. Det handler om å finne ut hvem du er og koble det på ditt lederskap på best mulig måte. Med andre ord er det sånn at vi vet hva som er fasiten på gode lederresultater, men vi vet ikke det samme om lederrollen. Den er personavhengig.

Som du kan lese om i forrige bok så vet vi hva som preger ledere som når langt, men allikevel vil det være en viktig jobb å koble rolle og person sammen. Du kan ha styrker som andre ikke har. Da må utviklingen av lederskapet gå i to forskjellige retninger.

Du har hørt meg snakke om «de fire ledere»; kunnskaper, tro, psykologi og system. Dette er grunnsteinene i all menneskelig utvikling. Det jeg ønsker med denne boken, og for så vidt alle artikler jeg skriver, er å skape «triggere» som du kan kjenne slår an hos deg og gir mye mening. I og med vi alle er så forskjellig, vil det variere fra person til person hva som virker som en trigger. Av denne grunn dekker jeg et bredt felt innen ledelse og personlig utvikling. For det er sånn at dersom jeg klarer å påvirke deg til å utvikle dine kunnskaper, din tro, ditt system eller psykologiske forståelse på bare ett område, er målet med denne boken oppnådd.

For min del var det en oppdagelse som jeg fikk da jeg nærmet meg 40 år som endret alt. Du kan lese mer om den på min hjemmeside, men kort fortalt oppdaget jeg tre ting som endret på hvordan jeg så på lederskap, og egentlig livet. For det første oppdaget jeg, med klarhet, loven om ansvarlighet. Denne slår fast at alle voksne mennesker er helt og fullt ansvarlig for innholdet i sitt liv, uten unntak. For det andre at livet er et stykke arbeid. Det du putter inn i livet, får du ut av det. Naturen er nøytral på dette punktet, den bryr seg ikke. For det tredje at for å oppnå lykke, noe som er meningen med livet, må du være god; et godt menneske, praktisere gode verdier samt utnytte egenskaper i deg selv som gir gode resultater for deg selv og andre. Boken du nå leser er et resultat av refleksjoner jeg har hatt rundt dette.

Det siste året har jeg oppdaget en metode for utvikling som vil være fruktbar for de fleste. Denne ble avdekket gjennom et forskningsprosjekt på 90- tallet på ekstremt vellykkede virksomheter. Du kan lese mer om dette senere i boken, men jeg finner det hensiktsmessig å presentere essensen allerede her. Det man fant ut var at utvikling av virksomheter og mennesker knytter seg til disiplinert tenkning og denne tenkningen må knytte seg til tre spørsmål:

 • Hva interesserer meg mest
 • Hva kan jeg bli best i
 • Hva vil gi meg best resultat

Lang tids refleksjoner rundt disse spørsmålene vil gi svar som gir utvikling på høyt og solid nivå over tid. Men, spørsmålene kan virke uskyldige nok, men de krever sin mann eller kvinne å svare godt på. I enkelte virksomheter var det eksempler på at det ble drøftet i flere år før man fant det endelige svaret.

Takk for at du er med så langt. Som før vil jeg bemerke at du må se på bøker av denne typen som en arbeidsbok hvor du leser, reflekterer og jobber med stoffet for å se hvordan du kan få bruk for det. For målet er ikke først og fremst å lære deg noe nytt, men å ta det du allerede kan til nye høyder hvor du som leder kan skape resultater, vekst og trivsel der du er.

Les mer om boken her. 

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

Læren om koherens

Skjermbilde 2015-06-07 kl. 08.47.03I fysikken finner vi prinsippet om sammenheng – koherens. Det er faktorenes forsterkede virkning på hverandre, at en faktor forsterker andre faktorer.

På 90- tallet ble det gjennomført en gjennomgang av 11 ekstremt vellykkede virksomheter for å se på hva de gjorde som førte til disse gode resultatene. Det man fant ut var både noe forventet, men også noe man ikke ventet å finne.

Ett særtrekk som viste seg var at disse bedriftene hadde vært middelmådige lenge før de kom et vendepunkt. Dette vendepunktet strakk seg imidlertid over lang tid. Det var mange små endringer som til sammen endte i et vendepunkt. Og disse endringene var av en slik karakter at den ene forsterket den andre. 1+1 ble 4. Hvordan er dette mulig?

Jo, virksomhetenes ledere og ansatte innså etter lang tids disiplinert tenkning hva som måtte til. Og her lå mye av hemmeligheten; man brukte mye tid på disiplinert og strukturert tenkning for å komme frem til hva de skulle gjøre. Det var ikke mål, resultatstyring, handlingsplaner og så videre som fikk frem endringene, det kom senere. Det var den disiplinerte, kreative tenkningen som la grunnlaget.

Så hva er disiplinert tenkning?

Jo, det de fant ut var at den tenkning som førte til fremragende resultater konsentrerte seg rundt tre faktorer, og bare disse:

 1. Hva kan vi bli best på i vår nisje?
 2. Hva er vi lidenskapelig interessert i?
 3. Hvor ligger det høyeste økonomisk potensial?

Svarene man lette etter var de som passet på alle tre spørsmålene. Dette tok lang tid. I noen tilfeller flere år. Men de fant svar til slutt.

I disse virksomhetene fulgte de opp denne disiplinerte tenkningen med å sørge for at ansatte var disiplinerte og alle handlinger (mål, planer etc) på disiplinert vis sto i forhold til svarene de hadde kommet frem til.

Det kan høres enkelt ut, men det var det ikke. Årsaken er at virksomheter som jobber på denne måten finner svært mange gode ideer. Disiplinen består i å legge bort gode ideer og velge kun de beste. Det blir sagt at det gode er det bestes fiende. Det ble så til de grader klart for disse virksomhetene.

Så hva betyr dette for deg som leder?

Jo, du må ikke vær så opptatt av motivasjon og personorientert lederskap. Skap heller en kultur hvor disiplin står i sentrum; disiplinert tenkning, disiplinerte mennesker og disiplinerte handlinger. Gi medarbeidere frihet og ansvar i en klar ramme basert på hvordan dere har besvart de tre spørsmålene ovenfor. Se på det dere gjør som mange små dytt på et stort svinghjul hvor alles oppgave er å bidra til at dette svinghjulet skal få stadig større fart.

Les mer om virksomhetsutvikling her.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Uncategorized

Teknologi som forsterker – ikke skaper – av fremdrift

Skjermbilde 2015-06-06 kl. 10.03.26

I 1999 valgte magasinet Time Albert Einstein til århundrets person. Det var et bemerkelsesverdig valg. Man kunne tenke seg at fokuset burde vært på store ledere som endret historien, både i positiv og negativ forstand, som Churchill, Gandhi, Hitler, Stalin og Mandela. Einstein gjorde store oppdagelser, uten tvil, men man regner med at hans relativitetsteori ville blitt forstått uansett, kanskje innen 5 år, i alle fall innen 10 år etter at han beviste den.

Så hvorfor valgte Time ham? Jo, de forklarer dette med at de spurte seg hva vil det 20 århundre bli husket for. Svaret de kom frem til var at det er først og fremst utviklingen innen teknologi og vitenskap. Dette århundret preges av en dramatisk fremgang på dette feltet og som har påvirket mennesker helt inn på et psykologisk plan. De valgte altså ikke århundrets person, men århundrets tema.

Man kan være enig eller uenig i valget, men at teknologi er blitt en viktig del av livet er vi alle enig i.

Teknologi knyttes ofte til forandringer. Ikke sjelden har jeg lest artikler og vært med i diskusjoner hvor man får et inntrykk av at teknologi er veien inn i fremtiden og fremgang. Men, så har jeg tenkt litt på dette. Stemmer det at teknologi gir fremgang i seg selv? Jeg tror ikke det.

Vi mennesker er på et grunnleggende plan redd for forandringer. Vi søker det kjente og trygge fremfor det ukjente og utrygge. Dette er knyttet til en naturlov som hele vår eksistens bygges på. Det gjør noe med oss når det kommer til teknologi. Vi tar den bare i bruk i den grad vi føler oss klar og komfortabel med den. Det må gi mening for hver og en av oss.

Det er gjort mange undersøkelser på hvordan gode virksomheter ser på og utnytter teknologi. Det bemerkelsesverdige er at teknologi ikke har så stor betydning som man skulle tro.

Fremragende virksomheter bruker teknologi, bevares, men når man har undersøkt hvor høyt de rangerer teknologiens betydning som suksessfaktor, kommer den ikke på topp fem listen engang. Poenget er at det er ikke teknologien som gjør at noen skiller seg ut, det er alt det andre. Gode virksomheter bruker teknologi for å maksimere det de allerede er gode på, og hvor de opplever å ha potensial de ikke får maksimalt ut av. Teknologien brukes ikke til å skape nye mål eller nye strategier, men for å forsterke de som allerede eksisterer.

Det fins lite eksempler på virksomheter som mislykkes eller sakker akterut ene og alene på grunn av utdatert teknologi. Denne faktoren er rett og slett ikke så betydningsfull sammenlignet med andre faktorer som å

 • Se på virksomheten med nøytrale og ærlige øyne
 • Få klarhet i hvor virksomheten står i markedet
 • Gjøre en analyse av konkurrenter i nisjen
 • Bygge en strategi på bakgrunn av analysen og de mål virksomheten har satt seg
 • Gjennomgå hele virksomheten for å optimalisere alle ledd i tråd med sine mål
 • Utvikle og forankre plansystem i sin virksomhet som sikrer at alle drar i riktig retning og gir maksimalt bidrag
 • Få maksimalt ut av medarbeiderne
 • Skape robust og moderne lederskap

Så hva betyr dette for deg som leder?

Jo, ditt fokus når det kommer til teknologi er at du må tenke annerledes. Ikke la deg lure med på en tanke om at teknologien er veien til utvikling, for det er feil. Let heller etter måter teknologi kan hjelpe deg til å forsterke de mål og strategier du allerede har satt deg. Ikke gå i gang å være i front og nyskapende hvis din virksomhet ikke har en egen avdeling eller personell til å jobbe med akkurat dette. Teknologi kreve mye energi når man skal være i front. Du må sørge for å lære å krype før du kan gå, så strategien bør være å starte i det små og utvikle deg sakte men sikkert. Loven om de små skritts fremgang vil på denne måten til slutt gjøre deg teknologis banebrytende gjennom trygghet og kontroll.

Les mer om virksomhetsutvikling her.

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Har du en ”slutte med” liste?

Skjermbilde 2015-05-25 kl. 07.56.27Til stadighet hører vi at det er viktig å være disiplinert og sørge for at ting blir gjort så raskt og effektivt som mulig. Ikke noe galt i det, men jeg har tenkt en del på om såkalte ”to-do” lister alltid er det mest effektive? Altså lister hvor du skriver opp alt du har å gjøre. Så klart, å lage lister over ting som skal gjøres er effektivt. Du vet hva som må gjøres og du kan krysse av når ting er gjort. Ingenting glipper, og det er bra.

Men, det som har slått meg er at disse listene har en tendens til å gi lite energi. Jeg mener, listen blir aldri tom og den oppleves som evig. Av og til er det energitappende. Er det mulig å tenke annerledes?

Jeg var borti en leder en gang som fortalte at han brukte en metode som kalles ”chuncking”. Det vil si å dele opp og slå sammen oppgaver, alt etter som, slik at arbeidet aldri besto av mer enn tre deler. Denne metoden brukte han på alle nivå og på alle oppgaver i sitt arbeid. Det kunne være at en sak han skulle behandle var stor og kompleks, da delte han den opp i “forarbeid”, “gjennomføring” og “etterarbeid”. Når han så på all arbeidsmengde han hadde liggende, delte han dette opp i for eksempel ”haster”, ”må gjøres” og ”kan vente.” Eller det kunne være ”mine oppgaver”, ”venter på andre” og ”delegeres/ andres ansvar”.

Poenget er at menneskelig psykologi har vist oss at vi er skapt slik at vi kan forstå ting i en, to eller tre deler. Over tre deler er det samme som mange deler. Med andre ord forstår og håndterer vi oppgaver på en helt annen måte når den er delt i tre eller færre.

En annen leder jeg har stor respekt for forklarte at han brukte et system som han kaller ”slutte- med lister”. Han er veldig tydelig på at han finner lite energi i ”to-do-lister” da det egentlig er en organisert bunke arbeid, og denne bunken gir lite energi i seg selv. Ved å ha fokus på hva han ikke skulle gjøre, fikk han energi ved at han konsentrerte seg om å gjøre det som var hans viktigste bidrag til omverden. Dette er altså en meget effektiv og praktisk form for prioritering. Han lagde sine lister ved å spørre ”hvis jeg visste det jeg vet i dag, er det noe jeg ville sluttet med eller i utgangspunktet ikke startet med?” Så lagde han listen på bakgrunn av dette og satte i gang.

Det blir sagt at de fleste arbeidstakere har mellom 50-90 timer arbeid liggende foran seg til enhver tid. Vi må organisere dette arbeidet slik at det både blir gjort og at det gir deg mening og energi. Da tror jeg det lønner seg å stoppe opp av og til å tenke over hva du gjør. Er det noe du kan tenke annerledes om som gjør hverdagen mer interessant og utfordrende.

Å utvikle sine kreative evner mener jeg er viktig i så måte. Gjennom å være kreativ i forhold til din egen hverdag kan du komme på løsninger som gir deg glede, motivasjon og effektivitet. Les mer om kreativitet her.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Uncategorized
Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com