Din personlige verdiprosess

Øk din verdi med 10 ganger

På denne tiden av året er det mange av oss som tenker på hva vi skal få til i året vi er på vei inn i. Vi har snakket om nyttårsforsetter, la oss la dem ligge nå og bli litt mer seriøs. For hva snakker vi egentlig om her – ok vi har alle ønsker, drømmer, mål og ting vil få til. Men hva er det vi egentlig ønsker oss. Sånn jeg ser det er det i bunn og grunn gode opplevelser vi jakter etter. Om opplevelsen knytter seg til en ferie, bil, ny jobb, fjelltur eller andre utfordringer spiller ingen rolle. Poenget er å sette ord på hva som gir deg den opplevelsen du ønsker deg. Og du, på et helt grunnleggende plan handler opplevelser om følelser. Det er, hvis du tenker på det, alltid sånn at til syvende og sist så er det følelsen vi får ved å oppnå noe som er det viktigste. Ta to minutter og tenk over dette: av alt jeg liker best her i verden, hva er det som gjør at du liker det? I de aller fleste tilfellene er det fordi du oppnår gode følelser i deg når du gjør det du liker.

Dette er kunnskaper du kan tjene rått på.

Tjene på, tenker du…

I flere av mine artikler tar jeg spesielt opp to ting som er ekstremt viktig for oss mennesker; (1) Din jobb som et ansvarlig voksent menneske er å finne ut hva du kan bidra mest med til omverden i forhold til dine evner. (2) Du må finne ut hva som fører deg inn i din «geni- tilstand», altså den tilstanden hvor du holder på med ting som får deg til å glemme tid, sted, sove mindre og spise mindre. Altså når du holder på med det du liker aller best.

Basert på dette har jeg mange ganger hevdet at din hovedoppgave fremover bør være å finne ut av hva

 • Du liker godt
 • Kan bli flink til
 • Er mulig å gjøre et yrke ut av

Og koble dette sammen til et fremtidsprosjekt i ditt liv.

Dette er oppskriften på å bli rik, i alle betydninger av ordet.

Ok, nå vet jeg det, hva gjør jeg nå da, tenker du?

Her er fem oppgaver til deg som øker din verdi.

Lytting er hvit magi

Du er utstyrt med to ører og en munn. Bruk dette i tråd med dette.

Poenget er at skal du få med deg hva omgivelsene dine trenger, det være seg hjemme, på jobb og andre steder så må du få med deg hva som skjer. Er du en som prater mye må du forsøke å ta det med ro og høre etter. Det blir sagt at lytting er hvit magi. Årsakene er mange.

For det første vil andre åpne seg mer for deg når de forstår at du hører etter. Det bygger tillit og åpenhet. For det andre er kommunikasjon vanskelig. Det blir sagt at ordene står for 7 % av kommunikasjonen. Tonefall 38 % og kroppsspråk 55 % står for det resterende. Da skjønner du at det er viktig å få med seg mer enn ordene. Du må øve på å oppfatte non- verbal kommunikasjon. For det tredje er evnen til å lytte nært knyttet til om du bli oppfattet som seriøs. Pratere blir ofte ikke det. For det fjerde vil du oftere klare å holde roen i situasjoner hvor du trenger det, ved å være en aktiv lytter.

Se på deg selv som en rådgiver

Ved å tenke som en rådgiver vil du oppleve en utrolig side av deg selv. Du vil oppleve at du tar deg selv mer seriøst da du i større grad vil være opptatt av å få med deg og forstå ting du står i.

Hvis du tenker at når tid som helst skal jeg klare å forklare noe om det jeg opplever og lærer, så blir du mer skjerpet og tenker klart. Det er en utrolig viktig egenskap om du skal øke din verdi. Det er spesielt fire forhold vi vet er viktig å ha fokus på i forhold til dette.

For det første må du være opptatt av du har tillit i dine omgivelser. Du må være hel ved og det må ikke være noe å stille spørsmålstegn om ved deg. Er du lite troverdig er det ikke mange som finner verdi i deg. For det andre må du tenke som så at, på de områder du ønsker vekst og utvikling, hvilke behov har omgivelsene som du kan dekke. Husk at din vekst og rikdom kommer av i hvor stor grad du klarer å gi vekst og rikdom til andre. For det tredje må du fokusere på hvordan du selger deg selv. Hva din «merkevare» er har alt å si. Hvis du ønsker utvikling og vekst på jobben må du fremstå som en som jobber for dette på alle måter. Her spiller atferd, utseende, hva du snakker om, fyller tiden din med osv. inn. Og du, alt teller! Kanskje betyr dette at du må slutte med noe og begynne med noe annet. Kanskje må barnslige sysler byttes ut med mer modne. For det fjerde må du lære deg å se etter bekreftelser på at det du gjør, fører deg fremover. Still omgivelsene dine spørsmål relatert til de ting du er opptatt av. Sørg for å ha fokus på om du bidrar eller ei. Den beste tilbakemelding du kan få er at noen rundt deg er så fornøyd med dine bidrag at du ser du har klart å skape begeistring.

Kjennetegn på en person med høy verdi

Mennesker som oppleves å ha høy verdi preges av noen helt klare fellestrekk.

 • Er til stede med all sin energi. De klarer å fokusere bort alle distraksjoner og er helt og fullt til stede med seg selv der ting skjer.
 • Ser ting med klarhet og klarer å formidle dette til andre. De ser klart hvor de skal, hvilke valg som er gode og hva som er bra løsninger.
 • Har evnen til å beskrive hva de har i dag og hvordan de skal ha det i fremtiden.
 • Er helt til å stole på
 • Blir beundret av andre for hva de har fått til og den rollemodell de er
 • Bryr seg om andre mennesker genuint og ekte

Gjør bare det viktigste i ditt liv

Italieneren Vilfredo Pareto slo for mange år siden fast et prinsipp som er like enkelt som det er genialt; 80 % av dine resultater kommer av 20 % av din innsats. Dette prinsippet har vært gjenstand for omfattende forskning og det er bemerkelsesverdig hvor bra det treffer. Altså, en liten del av det du gjør, på alle områder, står for majoriteten av dine resultater. Det betyr at du må gjøre mer av det som ligger innenfor dine 20 % av oppgaver. Da vil din verdi øke dramatisk. For å få det til bør du tenke over, med klarhet, følgende:

 • Hva er mine kjerneresultater
 • Hva er mine kjerneoppgaver
 • Hvilken standard skal jeg levere på

Dette alene kan transformere din verdi.

Lag et enkelt system – verdisirkelen

Psykologien i oss mennesker er et pussig fenomen. Gjennom forskning og erfaring har vi funnet ut at det bor enormt mye mer i oss enn vi tror. Allikevel søker vi livsførsel og løsninger som er så enkel og komfortabel som mulig. Problemet er at det vi opplever som enkelt og komfortabelt ofte ikke er det. Nye måter å gjøre ting på, nye vaner og nye kunnskaper kan i løpet av et sekund endre hele din oppfatning om noe. Men, som vi har snakket mye om, vi mennesker søker alltid å oppnå glede og unngå ubehag gjennom vår atferd. Så vi er grunnleggende programmert til å ikke like endringer. Hvis du klarer å overbevise deg selv til å overstyre dette naturlige instinktet, er mye gjort.

Et godt verktøy i så måte er en verdisirkel.

personlig verdiprosess

Sirkelen illustrerer hva som skjer med deg når du jobber med din verdi. Når du forsterker en av trinnene i sirkelen får det forsterkende effekt på de øvrige. Dette fortsetter i en positiv spiral. Dette kaller vi loven om koherens.

 • Tro står for hva du tror om deg selv og hva du får til
 • Handling står for hva du gjør
 • Resultater står for verdien du skaper for andre
 • Verdier står for ting du står for og er viktig for deg, det som «er» deg.

Jobber du for å systematisk øke din verdi på denne måten har du skapt en personlig verdiprosess.

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com
%d bloggers like this: