Hvordan bli inspirert

I de fleste sammenhenger innen organisasjonsutvikling og personlig utvikling hører vi om at det er viktig at alle involverte blir motivert og inspirert til å stå på og lage gode resultater for virksomheten og seg selv. Gjennom inspirerte medarbeidere og personer skal man få det beste ut av den enkelte. Det er vel og bra, men de fleste av oss vet at det er langt fra teori til praksis. For når er man inspirert? Når er man i den tilstanden at man får det beste ut av seg selv og andre? Hva er det om skaper en sterk driv i oss?

Det er ikke lett å svare på og de klassiske måtene virker ikke godt nok. Å sette seg mål, lage strategier og handlingsplaner, jobbe med intensjon og verdier hjelper litt, men ikke nok. De fleste av oss har vært gjennom slike prosjekter, uten å funnet den store verdien i dem. Inspirasjon er ikke noe vi kan lære oss, den må komme ut av noe som gir et sterkt indre driv i oss selv.

I de fleste tilfeller gjør vi ting etter indre overbevisning, altså hva vi innerst inne mener er riktig å gjøre, og bygger videre på dette. Her ligger en viktig erkjennelse for oss alle. Inspirasjon kan ikke tres over hodet på oss gjennom planer og strategier. Vi må bygge på ting som allerede er i den enkelte. Hva i all verden betyr så dette?

Jo, min påstand er at inspirasjon er en rolig, innsiktsfull, udramatisk, stillferdig tilstand som oppstår når man alene eller i fellesskap har fått dyp innsikt og forståelse i hva man holder på med. Det være seg jobb eller andre ting man ønsker å få til.

Les mer om dette her. 

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: