Personlig coaching

personligcoachinghefteCoaching er i ferd med å bli den nye trenden for utvikling av enkeltmennesker. Og med god grunn. Kunnskaper om fag, metoder og hva vi skal gjøre for å få ting til, finnes det enormt mye av. Men, når det kommer til utvikling av mennesker har vi langt igjen. Dette skyldes to ting; for det første er dette vanskelig og det er ikke mulig å si det er en fasit for hvordan man utvikler mennesker. For det andre er det nærmest tabubelagt å snakke om personlig utvikling. Det kan virke som om man forventer at alle skal være fødte mestere i dette. Noe som selvfølgelig ikke er tilfellet.

Coaching betyr trening i menneskelige ferdigheter.

Å trene deg selv til å få ut ditt potensial og skaffe deg det du ønsker i livet er en kompleks og vanskelig oppgave.  Derfor må du ha kunnskaper, kjenne til litt psykologi, tro på deg selv og struktur.

Vi har mange eksempler på at til og med verdens beste ledere og utøvere bruker denne form for oppfølgning. Disse bruker ikke dette for at de skal lære dem noe. Tiger Woods og Roger Federer trenger ikke noen til å lære dem golf og tennis. Men, de trenger noen som kan intenst observere dem og gi dem tilbakemeldinger.

Jeg er overbevist om at denne form for veiledning er bra. Men, det må være rett type. Dessverre så er det mange som får feil inntrykk, og noen ganger feil erfaring, med dette. Hvis du møter en som har lært seg metoden, men mangler erfaring, ikke har oppnådd resultater selv eller er umoden, vil det sannsynligvis ikke fungere.

En veileder kan være levende eller død. Død, tenker du? Ja, poenget er at du må finne kunnskaper og inspirasjon for å utvikle deg, og det kan komme fra mennesker som ikke lever lenger. Det handler om hvilke ressurser som fins og som du kan benytte deg av (bøker, videoer, audioprogram osv.).

Coaching bør du bruke når du vikrelig vil hente ut det ytterste i deg selv. Denne type veiledning kan brukes til mange forskjellige ting, men i all hovedsak brukes dette til å oppnå spesifikke mål hvor man trenger hjelp. Enten hjelp til å få noe til, eller hjelp til å få noe til å gå raskere.

Noen eksempler er:

  • For å kickstarte en forandring i sitt liv
  • Personlig mål
  • Struktur og tidsstyring
  • Selvfølelse og selvtillit
  • Karriere
  • Når du mister kontroll og trenger hjelp til å lage nye regler for deg selv
  • Ned i vekt
  • Par- coaching i samlivet

På siden Vi er alle ledere! har vi utviklet en arbeidsbok som på en effektiv måte kan coache deg direkte mot et ønske eller et mål du har. Den tar utgangspunkt i metodene som er omtalt i de ulike artiklene på siden slik at du kan lese deg opp på temaene, samtidig som du jobber deg igjennom boken.

Les mer her. 

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: