Er du rev eller pinnsvin?

I sitt berømte essay “Pinnsvinet og reven” delte Isiah Berlin verden inn i pinnsvin og rever på grunnlag av en oldgresk lignelse: Reven kan mye forskjellig, men pinnsvinet kan èn ting. Reven er en slu skapning som kan pønske ut en myriade av innviklede strategier for å snikangripe pinnsvinet. Reven er rask, elegant, vakker, lettbeint og snedig, og ser ut som den sikre vinner. Pinnsvinet derimot, er en klumpete, vraltende skapning som ser ut som en krysning mellom en piasavakost og en ball. Den gjør to ting; leter etter mat og passer på hjemmet.

Reven går stadig til angrep, med nye finurlige metoder på lur, mens pinnsvinet gjør det samme hver gang reven kommer; ser opp på ham, tenker “pån igjen, at han aldri lærer” og ruller seg sammen til en perfekt kule med pigger i alle retninger. Den vinner hver gang.

Berlin viste oss med dette bildet at vi har to typer mennesker. For det første de som streber etter mange mål samtidig og ser verden i all sin kompleksistet. De lever “spredt og utflytende, og de opererer på mange plan.” De integrerer aldri tankegangen sin i et totalprinsipp eller en forenende visjon. Revene! For det andre har vi de som forenkler en innviklet verden til en eneste organiserende tanke, et grunnprinsipp eller et konsept som forener og styrer alt. Uansett hvor vanskelig verden er, reduserer disse alle utfordringer og dilemma til enkle prinsipper. Pinnsvin!

Historien har gitt oss mange pinnsvin: Freud og underbevisstheten, Darwin og det naturlige valg, Marx og klassekampen, Einstein og realtiviteten.

Pinnsvinene er ikke dumme. Tvert imot har de forstått at kjernen i innsikt er enkelhet.

Så hva har alt dette snakket om pinnsvin og rever å gjøre med ditt lederskap? Svært mye!

For det første understreker det verdien av konsentrasjon. Du som leder må være fokusert på dine kjerneoppgaver og kjerneresultater. Hva er det du gjør, og som bare du gjør, som gir størst verdi til dine omgivelser? Dette er hva du må bruke 95 % av tiden din på.

For det andre må du som leder meisle ut en visjon sammen med dine medarbeidere som forener og konsentrerer innsatsen dere imellom. Denne må være enkel- gjerne overforenklet, og forståelig.

For det tredje viser pinnsvinene deg at du må utvikle deg slik at du hele tiden vet og ikke glemmer hva som er det viktigste for deg på et personlig plan. Hva gir deg mening, motivasjon, tro på deg selv og glede? 

Tagged with: , , ,
Posted in lederutvikling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: