Stockdale- paradokset

James_Stockdale_Formal_PortraitI forskning knyttet til fremragende lederskap dukker en amerikansk admiral ved navn Jim Stockdale opp. Han var admiral under Vietnamkrigen og var i gjennom grusomme opplevelser under krigen. Det han ble kjent for var hans utrolige evne til å komme seg gjennom påkjenninger som andre ikke ville klart. Han fant mening andre ikke fant. Historien forteller at han lagde et nytt sambandssystem i fengslet som skulle hindre isolasjon blant fangene. Han utviklet også et trinnvis system for å takle tortur. De fikk i oppdrag å vente så og så mange minutter før de ga fra seg opplysninger. På denne måten fikk de innsatte milepæler å jobbe mot. Stockdale kom seg gjennom krigen og overlevde. Så hva var det denne mannen tenkte og gjorde som vi kan lære av? Det var to ting:

  1. Han tok inn over seg de brutale fakta
  2. Han hadde urokkelig tro på at han ville finne en løsning

Som sagt gikk det bra med admiralen. Ved en markering i fengselet var alle innsatte pålagt taushetsplikt. Da brukte de innsatte kostenes feielyd til å signalisere til Stockdale at ”vi er glad i deg.” Etter at historien til admiralen ble kjent er hans tankesett blitt kalt ”Stockdale- paradokset.” Hans erfaringer viser at du på den ene siden må ha tro på at alt ordner seg, og på den andre siden må konfrontere deg selv for de brutale fakta. Alle vil oppleve skuffelser, motgang og problemer det ofte ikke er noen å klandre. Det kan være en ulykke, sykdom, dødsfall eller miste jobben. Det som skiller folk er ikke om man kommer i vansker, men hvordan man håndterer dette. Paradokset hjelper deg å ikke bare stå i det som er vanskelig, men faktisk komme styrket ut av dette. Så, hvordan kan du som leder utnytte denne kunnskapen? For det første må du skape en kultur for åpenhet, dialog, sannhet og engasjement på din arbeidsplass. Problemer må avdekkes og da er du avhengig av ansatte som opplever at det er greit å si ifra og snakke om dem, uten å føle seg truet eller noe annet. Og du, her har forskningen vist noe overraskende. Karismatiske ledere og personligheter vil ha en ulempe. Overfor slike ledere ser man at det er vanskeligere å åpne seg og snakke fritt. Slike ledere må passe ekstra godt på kulturutviklingen på dette punktet. For det andre må fakta frem og beskrives med full klarhet. Det vil si at de hardt og brutalt må frem i lyset. Det er sannheten du får gjort noe med. Dette gjør du ved å

  • stille gode spørsmål
  • fremelske dialog og fri tenkning
  • analysere fakta uten å klandre noen
  • lage systemer hvor viktig informasjon lett kommer frem og ikke bare kan gli forbi

For det tredje må du alltid tro at det fins en løsning. Å gi opp er ikke en mulighet. Ja, det er jo lett å si tenker du vel. Jo, men det er to ting som er viktig å tenke på her. Det ene er at du klarer mer enn du tror. Det har menneskelig psykologi vist oss. Vi har en tendens til å frykte mye mer enn hva det er grunn til. Faktisk sies det i psykologien at det vi bør frykte er frykten selv, for det er den som lammer oss, ikke det som eventuelt kan skje med oss. Det andre er en fremragende teknikk du kan bruke når du er usikker på din tro. Det er å si til deg selv ”hvis det verste skjer, hvordan skal jeg forberede meg?” Denne teknikken gjør at du, allerede før noe har skjedd, har begynt å forberede deg på hva du skal gjøre når det inntreffer. Vanligvis vil ikke det verste skje, men du vil uansett være forberedt. Det gjør enormt med din tro på deg selv. Stockdale- paradokset har vist seg å prege de fleste fremragende ledere.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: