BOK: “MER” av Pål Arne Edvinsen

foranPersonlig effektivitet innebærer å utnytte tiden din til å skaffe deg det du ønsker deg. Det som gir deg det du ønsker er din atferd, altså det du gjør og dine vaner. Så spørsmålet er hvordan vi kan påvirke oss selv til å gjøre det som må til for å få det vi ønsker oss?

Atferd blir skapt av indre og ytre drivere. Ytre drivere kan være forventninger og konsekvenser, og har den egenskapen at de er svært effektive. Dette kan være hva dine omgivelser mener du må leve opp til, for eksempel dine venner og på din jobb. Indre drivere er blant annet mening, tro på deg selv og følelser. Disse må bearbeides mer enn de ytre for å gi den atferd du ønsker, men vil vanligvis være mer langvarig når du har etablert dem.

Dette har jeg skrevet om i boken “MER”. Les mer her. 

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: