Fem gode venner du ikke bør høre på

Å være leder innebærer å være synlig, enten du vil eller ikke. Du blir sett og hørt på en helt spesiell måte. Og så blir du snakket om, enten du vil eller ikke. Dette betyr at mange vil ha en mening om hva du står for og hva du gjør. Det er spesielt fem ulike holdninger og oppfatninger du vil møte på din vei. Dette er som regel velmenende, men sånn virker det ikke i praksis.

1. Prøv hardere 

Dette er et logisk råd. Dessverre virker det ikke! Tidlig i våre liv lærte vi mye, men etter som tiden går har vi erfart at den beste læringen kommer når vi holder på med ting vi gleder oss over og lar læringen ta den tiden det tar. Dette er modning i praksis. Gjennom modning har vi erfart at dersom noe ikke virker, prøver vi noe annet. Derfor blir det å prøve hardere feil. Som leder vil du ofte komme borti ting du ser ikke virker slik som du hadde tenkt. Derfor vil du ofte ønske å prøve noe annet, noe som ikke er like lett å forstå for medarbeidere.

2. Bli best 

Vårt samfunn legger opp til at ting skal være så perfekt. Du skal ha den perfekte jobben, familien, huset, bilen, kroppen og så videre. Dette er ikke mulig i det virkelige liv, men allikevel gjennomsyrer den vår og andres tankesett. I praksis er suksess en reise og på den reisen vil vi gjøre mange feil. Feil er en gave som gir oss læring og erfaring. Som leder kan ditt mål aldri være å bli best.

3. Gjør andre fornøyd 

Å skulle gjøre «alle» fornøyd er et verdisyn som mange har. Men som grunnlag for vellykket atferd er det verken sant eller nyttig. Faktisk er det sånn at jo mer du prøver, jo mer feil blir det. Dette fordi det da blir falskt. Du er ikke lenger den ekte deg. At noen blir fornøyd kan være en verdifull konsekvens av det du gjør, men skal ikke være middelet for å oppnå mestring.

4. Jobb raskere 

Som leder vil du oppleve at det forventes at du må levere raskt, stresse for å rekke frister og gjøre ting straks for å «få de ut av verden». Hvis du virkelig har det travelt med å rekke en frist, er det å «få opp farten» det mest unyttige rådet du kan få. Du vil da ikke fokusere på det som betyr mest og du vil ikke klare å tenke så klart. Ok, så leverer du for seint en gang, men læringen du da får er verdifull. Fordi du alltid må jobbe for å slippe å skynde deg. Læring knyttet til dine strategier er svært viktig på din vei mot godt lederskap, og da må du ikke ødelegge dem med å stresse. Den beste setningen du kan si til deg selv når det blåser litt er «Ro ned, slapp av, det fins alltid en utvei».

5. Ikke vis svakhet

Det forventes at ledere skal opptre med kontroll og styrke nærmest uansett hva og uansett hvordan man har det. Men den virkelige styrke finner man i indre styrke. Den styrke som forbindes med ro, fornuft og indre mental spenstighet. Paradoksalt nok fremstår dette som ydmykhet. I stedet for å vise styrke vil et godt råd være å «vise engasjement, være oppmerksom og være fleksibel».

Så, bruk denne kunnskapen til å identifisere rådene du får og minn deg selv på at lederskap handler om mye som ikke er lett å forstå for andre. Det fins mange som tenker at de burde hatt jobben din og i alle fall kunne gjort den mye bedre. Men som vi har snakket om nå så er det mange sider av ledelse som krever en dypere forståelse.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: