Følelser – enten styrer du dem eller så styrer de deg

tenke

Følelser er en sans i oss mennesker i likhet med syn, hørsel, smak og lukt. Våre sanser gir oss signaler på hvordan vi oppfatter omverden og på denne måten gir oss beskjed om ting er greit eller om noe må gjøres. Det er ingen tvil om at våre følelser styrer oss i det meste vi gjør. Faktisk vet vi gjennom forskning og erfaring at i våre valg er det 2/3 som styres av følelser og 1/3 som styres av rasjonalitet/ logikk.

På bakgrunn av dette er det utrolig viktig å bli kjent med hva følelser er, hva de gjør med oss og hvordan vi kan påvirke dem.

Typiske følelser som er i oss alle er:

1.  Selvtillit og selvfølelse

Dette er følelsen av å mestre ting og gode ferdigheter. Selvfølelse handler om å like deg selv for den du er, dine verdier og moral.

 1. Kjærlighet og varme

Dette er følelsen av å elske og være elsket. Følelsen av å være knyttet til andre på et fundamentalt plan.

 1. Takknemmelighet

Følelsen av å ta del i goder samfunnet og verden har å tilby. At du kjenner at du har fått det du opplever som din del av kaka.

 1. Nysgjerrighet

Følelsen av å sitte med informasjon og svar. At du er der du bør være for å få vite ting som er viktig for deg og ditt liv.

 1. Humør

Følelsen av å være lett til sinns, ha selvironi og kunne se ting fra avstand og le av det.

 1. Energisk

Følelsen av overskudd, en kropp som spiller på lag og som fungerer som den skal.

 1. Bidrag

Følelsen av å ha noe å gi til andre. Å kunne glede andre og være med på å øke andres livskvalitet og livsglede.

 1. Fleksibilitet

Følelsen av at du klarer og trives med endringer. Det å se at endringer gir gevinst på lang sikt.

 1. Kunnskaper og forståelse

Følelsen av at du utvikler deg gjennom å lære nye ting, ferdigheter og økt forståelse, gjerne gjennom erfaringer.

 1. Besluttsomhet

Følelsen av at du kan opptre bestemt og se at det fører deg fremover på en god måte.

Målet for deg er å opparbeide og vedlikeholde følelsesmessig harmoni.

Harmoni oppnås gjennom å ha kontroll på dine negative følelser og få mest mulig ut av dine positive følelser.

Følelser er som sagt signaler. Negative følelser er signaler om at du må endre syn på noe eller at du faktisk må gjøre et eller annet, altså endre din atferd.

Her er en metode du kan bruke for å la negative følelser bli en ressurs og kilde til læring og utvikling:

 1. Finn ut hva følelsen prøver å si deg – egentlig.
 2. Si tusen takk for informasjonen og se på det som en gave at du får mulighet til å lære mer om deg selv.
 3. Finn ut hva som skal til for at du skal få tilbake balansen, godfølelsen og harmoni.
 4. Tenk på lignende ting du har vært oppi før hvor det gikk bra. Hva gjorde du, tenkte du, motiverte deg, skremte deg da? Prøv å forstå sammenhengene i deg selv.
 5. Bruk visualisering/ mentale bilder av deg selv når du løser problemet/ endrer mening. Gjenta dette mange ganger.
 6. Lag en liste på et ark over hva du skal gjøre videre. Begynn i det små og øk ambisjonene etter hvert. Det viktigste er at du gjør ting som står i forhold til ny kunnskap om deg selv og som bringer deg i retning av stabil harmoni.

Les mer om følelser her. 

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: