Mening – din viktigste ferdighet

En veldig gammel kinesisk fortelling handler om en bonde som bodde i en fattig landsby. Han ble ansett for å være velstående fordi han eide en hest han brukte til pløying og transport. En dag ble hesten borte. Alle snakket om hvor forferdelig dette var, men bonden sa bare “kanskje det…”. Noen dager senere kom hesten tilbake sammen med to villhester. Naboene gledet seg over hva som hadde skjedd, men bonden sa bare “kanskje det…”. Neste dag brakk bondens sønn benet da han skulle forsøke å ri på en av villhestene. Naboene uttrykte medfølelse, men bonden sa igjen “kanskje det…”. Uken etter fikk byen besøk av en offiser som hentet unge menn til å gjøre tjeneste i hæren. Bondens sønn ble funnet uskikket på grunn av sitt brukne ben. Naboene syntes han var heldig som slapp unna, men bonden bare svarte “kanskje det…”.

Denne historien viser oss et godt eksempel på å finne annen mening enn hva som umiddelbart virker logisk. Dette kan være et ekstremt virkningsfullt verktøy når du står overfor utfordringer. Gjennom å gi fakta alternative meninger kan du skaffe deg valgmuligheter.

En meget effektiv måte å skaffe deg valgmuligheter på er å bruke ulike persepsjonsstillinger. Hvis du ser på en sak fra ditt eget ståsted, snakker vi om første persepsjonsstilling. Hvis du ser saken fra den andre parts ståsted snakker vi om andre persepsjonsstilling. Hvis du betrakter en sak som en tredjepart, at du ser på de to partenes samspill, snakker vi om tredje persepsjonsstilling. På denne måten kan du skaffe deg nye vinkler på det du står i. Du forandrer sammenheng og referanseramme. Dette kalles reframing. Når sammenhengen endres, endres meningen, jamfør historien om bonden.

Hovedpoenget med reframing er å gi deg flere valgmuligheter. Dette gir deg igjen bedre styring på livet ditt ved at du blir mer oppmerksom på alternativene. I barneoppdragelse er dette en mye brukt teknikk. Hos barn er det lett å få en kjedelig oppgave til å bli spennende ved å bruke deres fantasi og lek. Eventyr for barn er fulle av slike historier hvor reframing brukes, for eksempel Rødhette og Ulven og Askepott.

Jeg bruker denne teknikken hele tiden. I tilfeller hvor jeg er ukomfortabel er det ofte sånn at jeg spør meg selv “hva hvis jeg tar helt feil, hvordan stiller saken seg da…?” Min erfaring er at vi kjenner oss selv mye dårligere enn hva vi tror.

Som du kanskje har lest om tidligere så mener jeg at mening er ett av de sterkeste virkemidlene vi kan utvikle i oss selv for å stimulere til god atferd og gode resultater. Les mer om dette her.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: