Å velge rett yrke

I et studie i perioden 1960 – 1980 hvor man fulgte 1500 studenter fra de var 20 til de ble 40 år, var det 83 av dem som ble det vi kaller rik. Det vil si at de i denne perioden klarte å generere svært høye inntekter fra sitt arbeid. Det var mange veldig ambisiøse studenter i gruppen. Det undersøkelsen viste var imidlertid at de 83 studentene ikke bestemte seg på forhånd for å generere høye inntekter, men i stedet fokuserte de på å arbeide med ting de elsket å jobbe med. Inntekten kom nærmest som en bi- effekt.

De ble rett og slett så gode på jobben sin at inntektene sto i forhold til deres innsats. Det vi kan lære av dette er at den viktigste investeringen du kan gjøre er å investere i deg selv. Gjør ting du liker, utvikle dine talenter og skaff deg kunnskaper du ønsker deg, så vil inntekt og andre goder følge med nærmest automatisk. Husk at dersom du elsker det du gjør, og du gjør det skikkelig, vil noen legge merke til det, enten du vil eller ikke.

Det undersøkelsen viser er at du bør stoppe opp med jevne mellomrom og stille deg selv spørsmål rundt hva du jobber med. Dette kan være:

  1. Hvor mye liker jeg min jobb?
  2. Gjør jeg mer i jobben enn jeg må?
  3. Hvordan kan jeg si at jeg liker jobben min?
  4. Liker jeg jobben min så mye at arbeidstiden ikke er viktig?
  5. Hvis jeg hadde vært min egen ansatt, hadde jeg vært fornøyd med innsatsen?
  6. Hvis jeg ikke hadde hatt behov for inntekt, hva ville jeg holdt på med?
  7. Hva ville jeg gjort om jeg hadde visst at jeg hadde fem år igjen å leve?

Svarene på disse spørsmålene gir deg en indikasjon på om du holder på med hva du burde. Målet bør være å holde på med noe som får deg til å glemme tid, sted og rom og som får ut det beste i deg selv.

Når det er sagt så må ikke dette fremstå som en glamorøs tanke uten mulighet for å omsettes i praksis. Mange kan ikke slippe det de driver med og begynne med noe helt nytt. Mitt poeng er at du kan begynne å tenke over hva du gjør. Kanskje får du noen nye perspektiver du ikke har sett før i forhold til hvordan du gjør ting. Kanskje kan du begynne i det små, kanskje en hobby du kan gjøre noe mer ut av. Kanskje kan du endre noen arbeidsoppgaver på jobben eller kan det være at du innser at et jobb- bytte er nødvendig.

Undersøkelsen, som er foretatt av Srully Blotnick (1941 – 2004), er utgitt i bokform. Les mer her.

Les mer om karrierevalg her.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: