Den vanskelige samtalen

Ok, nå skal vi snakke om en gjenganger. For hvem som ledere har vel ikke vært borte temaet « den vanskelige samtalen ».

Å ta opp vanskelige forhold med medarbeidere, det være seg dårlig arbeid eller kritikkverdige forhold, er en sur, men nødvendig del av jobben din. Men, så er det sånn at jeg tror det er mulig å snu litt på dette og gjøre dette til noe positivt. Hvordan kan dette være positivt tenker du? Jo, heng med litt så skal jeg forklare.

Den største utfordringen for både deg som leder og medarbeideren er at dere begge er usikre og utrygge på hva dere står overfor. Så spørsmålet er hvordan man kan forebygge dette slik at samtalen går lettere, er konstruktiv og blir en relativt komfortabel øvelse for dere begge. Min erfaring er at dette kan man løse gjennom å se på jobben dere skal gjøre i en større kontekst. Dette kan best forklares med en modell:

IMG_0807 Modellen er et uttrykk for forholdet mellom stikkordene som står nevnt i den. Visjon og verdier danner fundamentet i relasjonen mellom deg og medarbeideren. de øvrige fire faktorene er kjerneinteressenter dere begge har en sterk interesse i. Modellen vil kunne hjelpe deg til å se ditt arbeid og dine oppgaver, for eksempel den vanskelige samtalen, i en klarere kontekst.

Som basis i enhver virksomhet vil du finne en visjon og et sett verdier. Det varierer veldig hvor utviklet dette er i ulike virksomheter. Det kan spenne fra et rent ønske om å tjene penger, til å skulle tjene samfunnet på best mulig måte. Poenget er ikke hva som er visjon og verdiene, men at de alltid eksisterer og skaper en forpliktende plattform for alle involverte. Det gjelder like mye for deg som leder som for den ansatte. En slik plattformtenkning kan være ekstremt nyttig når du og en medarbeider skal snakke om hva dere skal få til sammen. Videre viser modellen at det er fire viktige faktorer som også er felles for medarbeideren og deg.

  1. Kunden er en svært viktig interessent for dere begge, og å bruke mye tid på å sammen finne ut hvordan dere skal gi kunden best mulig leveranser vil skape energi.
  2. Videre kan man finne ut mye med å ha fokus på medarbeideren selv. Hvem er han/ henne. Hva er vedkommende opptatt av. Hva brenner han/ hun for. Hva er de sterke sidene. Er det noe kapasitet som kan utnyttes bedre.
  3. Leder og lederskap. Er det noe med leder og lederskapet som kan gjøres annerledes som fører til positive endringer.
  4. Er samspillet mellom kollegaer godt nok. Ligger det noe uforløst potensial i dette.

Hvis du i den vanskelige samtalen tar utgangspunkt i slike refleksjoner, og relaterer de vanskelige forholdene til dette, vil du oppnå å flytte fokuset bort fra det som oftest oppleves som vanskelig – nemlig å skulle ta opp krevende tema med en medarbeider – over til kreative og spennende diskusjoner. Du vil oppnå å ha større tro på det du skal få til med samtalen og du vil føle deg energisk på grunn av at fokuset er der det bør være.

For flere tips om hva du kan gjøre med den vanskelige samtalen les her.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: