Yearly Archives: 2015

2015 statusrapport

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,100 times in 2015. If it were a cable car, it

Posted in Uncategorized

Meningens kraft – Hvordan bli en kraftfull leder på 4 minutter

Det er så ofte jeg skriver på denne bloggen og tenker at jeg skriver om store tema og som er vanskelig å få grep på. Derfor prøver jeg alltid å oppsummere artiklene i praktiske aktiviteter som omsetter det hele i

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

Lykkens paradoks

Hva er enkleste veien til et lykkelig liv? Dette litt banale spørsmålet er det forsket utrolig mye på opp gjennom historien. Jeg skal ikke begi meg inn på en oppskrift på lykke, men i et interessant arbeid gjort av den

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Å få underbevisstheten til å jobbe for deg

Som du kanskje har lest om i flere av mine andre artikler, særlig på ”Vi er alle ledere!”, vet vi i dag at det er en sterk sammenheng mellom vår bevissthet og underbevissthet. Det beste eksemplet er hvor vi sammenligner

Tagged with: , , , , ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Promovideo til “Effektiv ledelse” Del 1 og 2

Posted in Uncategorized

BOK: Effektiv ledelse – En praktisk vei til godt lederskap Del 2

Det er med glede jeg lanserer min andre bok innen ledelse. Den første kom i 2013 og tok for seg de sentrale sidene du må utvikle ved deg selv for å bli en habil, effektiv og moderne leder. Den nye

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

Læren om koherens

I fysikken finner vi prinsippet om sammenheng – koherens. Det er faktorenes forsterkede virkning på hverandre, at en faktor forsterker andre faktorer. På 90- tallet ble det gjennomført en gjennomgang av 11 ekstremt vellykkede virksomheter for å se på hva

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Uncategorized

Teknologi som forsterker – ikke skaper – av fremdrift

I 1999 valgte magasinet Time Albert Einstein til århundrets person. Det var et bemerkelsesverdig valg. Man kunne tenke seg at fokuset burde vært på store ledere som endret historien, både i positiv og negativ forstand, som Churchill, Gandhi, Hitler, Stalin

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Har du en ”slutte med” liste?

Til stadighet hører vi at det er viktig å være disiplinert og sørge for at ting blir gjort så raskt og effektivt som mulig. Ikke noe galt i det, men jeg har tenkt en del på om såkalte ”to-do” lister

Tagged with: , , , , ,
Posted in Uncategorized

Å lage en hjemmeside

Har du noen gang tenkt på å lage en hjemmeside? En side du kan tjene penger på? Enten ved å skrive om ting du liker slik at du tjener penger på besøk på siden din, eller selge tjenester og produkter?

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Uncategorized