9 typiske feil ledere gjør

Å gjøre feil er en gave. Det kan du lære og vokse av. Men et viktig skille; et uhell skjer en gang, en feil oppstår når uhell gjentas. Så sørg for å lære av dine uhell.

Vi vet gjennom forskning og erfaring at det er noen klassiske feller ledere som mislykkes, går i. Ofte er det ikke snakk om vond vilje, men om uvitenhet, som fører dem i problemer. Her er min topp 9 liste over slike feil.

1. Lederen har ikke like mye fokus på menneskene som på butikken I dag er det sånn at i de fleste virksomheter er det menneskene som produserer verdiene. Derfor er det svært viktig å ivareta dem som den viktigste ressursen. Husk at i motsetning til før så går produksjonsmidlene hjem kl 16. Dette gjør det veldig viktig å være god på å se, høre, og følge opp medarbeidere og se dem som hele mennesker med alt de står i. Og ikke minst å ta alle samtaler, både de gode og de vanskelige.

2. Lederen er ikke god på å sette seg mål Dette prinsippet er enkelt. Lederen og medarbeiderne kan sammenlignes med skipperen og mannskapet på en båt. Mannskapet er gode på sine oppgaver, men båten kommer ingen vei om ikke skipperen er helt klar på hvor de skal.

3. Lederen lar ikke medarbeidere “slippe til” Dette kan også beskrives som at lederen må tørre å være lat. Han skal ikke ha svaret på alt og være best. Han skal holde fokus på rammebetingelser og sørge for at medarbeidere har det de trenger for å gjøre jobben sin. Forskning viser at “late” ledere får kreative medarbeidere og skaper energi.

4. Lederen skiller for mye mellom rolle og person En leder vil ofte finne trygget i å forsøke å leve opp til visse standarder og forventninger som ligger til stillingen han innehar, og i mindre grad spille på hvem han er som person. Dette er trygt og godt fordi det gjør at fokuset kan være på å gjøre minst mulig feil. Men faktum er at den beste lederen er den som har lite eller ingen skille mellom den han er som person og som leder. Den beste lederen ser på sitt lederskap som en naturlig del av sine ønsker og mål og bruker seg selv på en naturlig måte. Han er ikke redd for å gjøre feil fordi det er en naturlig del av å være menneske.

5. Lederen bruker for mye tid på fag og butikk En leder må kunne faget, bransjen og nisjen. På denne måten får han fingerspissfølelse for butikken og har forståelse for jobbene som gjøres. men utover dette skal en leder konsentrere seg om lederskap.

6. Lederen bruker mye tid og energi på å være kompis med medarbeiderne En leder vil ofte føle seg ensom i sin rolle. Det er spesielt vanlig i perioder hvor lederen møter motgang, noe som er veldig vanlig for ledere. For å bøte på dette vil han ofte søke vennskap blant medarbeidere. Men en leder har betalt for å være ensom, så det er ikke noe en leder kan velge bort. Han skal kunne ta upopulære avgjørelser og gjøre ting som ikke alle forstår fullt ut. En leder kan og bør søke nye kollegaer og allianser på samme nivå som seg selv.

7. Lederen tror ingen ser hva han gjør Ansatte er alltid svært godt oppdatert på hva lederen holder på med og er opptatt av. Undersøkelser viser at overraskende mange ledere skjønner ikke dette. En leder bør by på seg selv slik at man til en viss grad kan påvirke hva ansatte snakker om ham om.

8. Lederen undervurderer betydningen han har som forbilde Ledere har en tendens til å nedvurdere hvilken rolle de spiller i andres liv. Men en leder vil alltid, og i stor grad, påvirke mange rundt seg. Lederen bør sørge for å være et godt forbilde og leve etter gode verdier og uklanderlig oppførsel. Lederen bør være en hedersmann.

9. Lederen tror de skal kunne alt om det meste En leder er i likhet med andre ansatte tilsatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner, både formell utdannelse og erfaring. Det er denne kompetansen man kan forvente at han skal benytte, ikke noe annet. Derfor er det viktig for en leder å informere ledelsen og medarbeidere om dette, samt sørge for å utvikle seg og tilegne seg nye kunnskaper etter som tiden går.

Så hva kan du gjøre med denne kunnskapen? Det aller viktigste er at du som leder fokuserer på to ting; 1. Se dine ansatte og bli kjent med dem. Hvem er de, hvordan liv lever de og hva er deres interesser. 2. Vær klar og presis på hva du ønsker å oppnå og hva du forventer av hver enkelt for å nå målene for din virksomhet.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: