9 ting effektive mennesker gjør hver dag

Mennesker som oppnår mye mer enn andre er ikke veldig mye bedre i det de gjør, noe mange tror. Det er faktisk sånn at det som skiller gode fra svært gode ofte handler om små forskjeller – forskjeller som er marginale. For å sette et tall på dette viser forskning at så lite som 10 % forskjell i kunnskaper eller innsats kan utgjøre forskjellen på en som lykkes stort og en som ikke gjør det. 

Den samme forskningen viser at det er ni ting som går igjen hos mennesker som lykkes med det de driver med.

1. De fokuserer mye på sine mål og klarer å gjøre målet/ drømmen/ visjonen til et levende bilde i sin fantasi. De ser for seg hvordan det vil bli å nå de målene de setter seg.  

2. De gjør ting ferdig. Halvgjorte oppgaver er ikke aktuelt for suksessrike mennesker. De er svært strenge med seg selv for å komme i mål og avslutte oppgaver. 

3. De holder seg i bevegelse. De bruker kroppen aktivt og har en fysikk i balanse. 

4. De sier nei til ting som ikke gjør at de får brukt sin spisskompetanse. De sier nei, delegerer og outsourcer oppgaver som andre kan gjøre bedre enn dem. 

5. Det setter en verdi på sin tid. Tid er dyrebart og i likhet med andre driftsfaktorer bruker de tiden rasjonelt og i tråd med det som er mest produktivt for dem selv og sine mål. 

6. Ber om hjelp. De vet at livet er for kort til å lære seg alt fra bunnen av, så de ber om hjelp der det trengs. 

7. De utvikler seg selv kontinuerlig. Leser, går på kurs, får coaching og utdanner seg hele tiden. På denne måten er de stadig bedre forberedt på ting som kommer. Gjennom slik utvikling opplever suksessrike mennesker å være forberedt på muligheter som dukker opp, noe som mange kan misforstå som flaks. 

8. De lytter mer enn de snakker. De er konstant på søken etter informasjon som kan gi bedre innsikt og bedre beslutninger. 

9. De er vennlig og viser takknemmelighet. Dette er to sider ved den sosiale intelligens som er ofte fremtredende hos suksessrike mennesker. 

 

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: