Åtte bidrag du må gi dine ansatte og en myte som står for fall

På tross av at vi mennesker kan være så utrolig forskjellige er det noen ting vi har til felles, uansett hvem vi er. Dette er kjerneegenskaper som ligger i oss fra naturens side og som er med på å prege alt vi gjør. Disse egenskapene er hva som egentlig styrer oss i hva vi gjør og hva vi er ute etter. Du har helt sikkert opplevd andre som har gjort ting du overhodet ikke forstår, eller som du lurer på hva bakgrunnen er. Kanskje gjelder dette deg selv…

Så, hva er det vi snakker om her?

Vi snakker om menneskelige kjerneegenskaper og menneskelige behov.

Les mer her om hvordan dette er et paradoks, og hvordan du kan, gjennom å forstå denne siden av deg selv, dramatisk endre din atferd.

Som leder gjelder det å være svært bevisst på dette. Når du er bevisst på denne siden av den menneskelige natur vil du kunne forstå dine medarbeidere svært mye bedre.

Her er åtte bidrag gode ledere gir sine medarbeidere:

  1. Tillit. Tillit er fundamentet i gode relasjoner. Dette bygger bro mellom mennesker og gir grunnlag for respekt, ydmykhet og fortåelse.
  2. Respekt. Dine medarbeidere må vite at du setter pris på deres innsats, kunnskaper og ferdigheter.
  3. Vennlighet. Alle mennesker har en historie med opp og nedturer og er stadig på vakt i forhold til om ting går som det skal. Som leder må du ta hensyn til dette og vær en vennlig person som unngår unødvendig kritikk, sarkasme og dårlig humør. dette selv om noen gjør feil.
  4. Tålmodighet. Selv om du har det travelt og ønsker ting gjort raskt, så må du være tålmodig. Vær bevisst på at en sak kan ha sider du ikke har sett, og ikke alle jobber sånn som du. Bruk heller tid på å bli enig om en fornuftig forventning, f. eks. en frist, når noe presser på.
  5. Sannhet. Vær sannferdig, det er også et fundament i gode relasjoner, i likhet med tillit. Vi mennesker tar sterkt avstand fra andre som ikke forteller sannheten. Samtidig så kan vi være svært robuste når tøffe ting står på spill. Så din jobb er å bygge en kultur hvor sannheten raskt kommer frem og ting håndteres på en god måte.
  6. Humor. Medarbeidere verdsetter ledere som har evnen til å møte utfordringer med humor. En god latter demper stress og gir hjernen mulighet til å lettere finne løsninger. Humor erstatter ikke hardt arbeid, men kan gjøre mye med perspektivet.
  7. Takknemmelighet. Medarbeidere lever godt når de blir sett. Si “takk” så ofte du kan og vi at du verdsetter arbeid og resultater når det er naturlig. Samtidig bør du se etter små ting du kan gjøre for dine medarbeidere som viser at du verdsetter dem.
  8. Perspektiv. En sak er ofte ikke så alvorlig som den kan se ut. Husk at du ser ting i lys av dine erfaringer, holdninger og den informasjon du sitter med. Dette kan være rett og det kan være feil. Bruk tid på å lytte, forstå og vurdere informasjon. Medarbeidere setter stor pris på en slik modenhet og lar seg lett lede av ledere som utviser denne typen intelligens.

Og du, en myte som ofte går igjen er at ledere skal skryte og gi positiv tilbakemelding til sine medarbeidere så ofte som mulig. Dette har man nå forsket på og funnet ut at i selg selv gir ikke dette mer fornøyde medarbeidere. Vi mennesker gjennomskuer lett slike “spill”. Vi kjenner igjen en god tilbakemelding når vi får den, og vanligvis skjønner vi selv når andre rundt oss er fornøyd med oss, kanskje ofte uten at det blir sagt engang.

 

 

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: