Hva er stjernen i ditt liv?

Bilde

 

Veien fra destruktive vaner til produktive vaner er veldig kort. 

Vi mennesker er vanemennesker. Det er vaner som gjør oss til dem vi er, som gir oss det vi ønsker oss. Den du er i dag er et resultat av de vaner du har valgt å gjøre til dine. Innen psykologien forklares dette med at våre vaner kommer som følge av nervemessige baner som bygger seg opp i hjernen som følge av gjentakelser. Dette betyr at når du har gjort en ting flere ganger blir det behagelig for deg å alltid gjøre det sånn. Du er da i den berømmelige komfortsonen. 

Psykologien har vist oss at det er kort vei fra gode vaner til dårlige vaner. Den viser også at dersom du tar i bruk dårlige vaner på ett område, får det svært ofte betydning for alle dine vaner. Få mennesker er ekte paradokser, dvs er gode på noe og dårlige på annet. Alt henger sammen. I stjernebildet ovenfor ser du sammenhengen. Velger du dårlige vaner vil du ofte oppleve at livet jobber imot deg og gir deg dårlige opplevelser. På den andre siden skjer det motsatte om du velger gode vaner. 

Så hva betyr dette for deg?

Du kan enkelt velge hvilken stjerne du vil la deg lede av. Det handler om hvilken justering du bestemmer deg for å gjøre og hvilke vaner du velger å ha.

For å finne ut hvilke vaner du bør ha kan du stille deg selv følgende spørsmål: Hvilke 4 faktorer betyr mest for deg for din arbeids- og livsglede? På en skala fra 1-10 hvor er du? Bra er 7 og oppover. Din liste på 4 punkter sier mye om hva du må gjøre mer av for å være fylt av glede og livsgnist.

Du lurer kanskje på hva du bør gjøre om du finner ut av du scorer lavt på noen av de 4 faktorene…? Da må du ta frem et papir og skrive ned 10 punkter som sier noe om hvorfor du ikke scorer 0. Det er alltid noe positivt å ta med seg. Bygg videre på dette og jobb deg oppover. 

Husk: Dette handler om bidrag og belønning. Det du gir av bidrag til omgivelsene kan du ta ut i belønning. Ingenting er gratis. 

Les mer om bidrag og belønning her. 

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: