Organisasjonspolitikk – en svært kritisk faktor

Tenk deg at du har jobbet alt du kan for å skaffe deg en forfremmelse, høyere lønn eller en ny jobb. Dine resultater er fremragende og skiller seg godt ut. Så oppdager du at ingenting skjer. Tvert imot merker du motstand, enten fra kollegaer eller at du ikke blir vurdert for forfremmelse i det hele tatt, uten at du skjønner hva som skjer. Svaret er at du er blitt et offer for organisasjonspolitikk.

Organisasjonspolitikk legger effektivt store hinder i veien for deg om du ikke er bevisst på den. Den vil ofte være helt avgjørende for om du får det du ønsker deg eller ikke. Spesielt ledere er utsatt for den. En leder som ikke er oppmerksom på organisasjonspolitikken, lærer seg å leve med den – og helst klarer å utnytte den – vil ikke overleve i jobben.

De aller fleste vil ikke forholde seg til denne problemstillingen. For mange fremstår den som eksponering – du må blottlegge deg selv, du må spille på lag og du må gjøre ting du mener ikke har noe med jobben å gjøre.

Så hva i all verden er dette for noe??

Organisasjonspolitikk er et uttrykk for hvor makt befinner seg i en virksomhet, hvem som tar beslutninger og hvor de virkelig viktige diskusjonene foregår. Og du; enten er du inne eller så er du ute. Så brutal er vår verden!

paavikrning

Denne figuren er et bilde på hhvordan dette fungerer. Politikken handler om innflytelse på beslutninger og ideer. Ytterpunktene er de som kun fokuserer på enten ideen i seg selv og satser på at makten kommer gjennom kvaliteten på disse, og på den andre siden de som fokuserer på relasjoner og makt gjennom disse.

Det man bør tilstrebe er en balanse mellom disse ytterpunktene.

Her er noen enkle spilleregler som gjør deg til en positiv og inkludert del av organisasjonspolitikken:

  1. Bruk tid på å observere og forstå den organisasjonsen du er en del av. Hva skjer hvor og når?
  2. Forstå at mennesker er sosiale vesner og sørg for at du en komfortabel person som er interessert, interessant, relevant og inkluderende.
  3. Finn ut av hvem som bestemmer mye mer enn hva lønnsslippen tilsier og forhold deg til dette på en naturlig måte. Dette er de som får ting gjort, er pådrivere og som andre går til når beslutninger skal tas. Se etter hva du kan lære.
  4. Lag en plan for å skape deg et nettverk. Tenk ALLTID: Hva kan mitt bidrag til andre være.
  5. Vær hyggelig med andre. Alle har en ryggsekk med noe oppi. Ta hensyn og bry deg om de du har rundt deg.

Les mer om organisasjonspolitikk her. 

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: