Mening – den sterkeste kraft

Bilde

I mange år har det blitt gjort undersøkelser på hva eldre, spesielt de over 100 år, mener om livet og hva de ville gjort annerledes dersom de kunne starte på nytt. Resultatene er ganske samstemt. Det er tre forhold som går igjen hos de fleste:

For det første ville de tatt mer risiko og sjanser, både innen jobb, relasjoner og annet. De ville ikke hørt så mye på advarsler og kritikk, men heller tenkt at det er mer verdt å prøve og eventuelt mislykkes, enn å ikke prøve i det hele tatt.

For det andre ville de vært mindre bekymret. Både i forhold til økonomi, relasjoner og jobb er det bedre å være avslappet. Ting er som regel ikke så viktig som man tror.

For det tredje, og dette mener de fleste er viktigst, ville de stoppet opp av og til og tenkt over hva som virkelig var viktig i livet for dem. Mange forklarer at de har brukt alt for mye tid på å tilfredsstille andre i sitt liv, og at deres liv ble skapt av andres forventninger.  Om de hadde fått startet på nytt ville de ikke tillatt dette i samme grad, men heller passet på egne verdier og egne behov.

Hva betyr dette for deg? Jo, det er svært viktig å stoppe opp av og til og gi deg selv den gaven at du tenker over hva du vil med ditt liv. Hvem er du og hva er det du virkelig vil?

Sokrates sa en gang at “et uutforsket liv er ikke verdt å leve”.

Når ga du deg selv litt tid i gave?

Les gjerne mer om mening her

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: