Ledergrupper eller lederteam – er det noe forskjell?

Bilde

Gjennom mange år har jeg erfart at samarbeid gir større resultater enn individuelt arbeid. Samtidig er samarbeid, for eksempel kollegasamarbeid eller ledergrupper, ikke problemfritt. Først og fremst har jeg sett at det er vesensforskjell mellom en gruppe og et team.

En gruppe har primært fokus på:

  • informasjonsutveksling
  • få ideer som den enkelte kan benytte i eget arbeid
  • sosialt fellesskap
  • individenes resultater

Et team har primært fokus på:

  • felles utfordringer
  • felles mål
  • felles strategier
  • utgjøre en forskjell i fellesskap
  • vi- følelsen

Det kan nok tenkes at grupper i noen sammenhenger fungerer bra, men det er ingen tvil om at man får mest ut av team.

En av de mest betydningsfulle teorier som er brukt til å utvikle team finner vi hos psykologen B.W.Tuckman. I følge ham utvikles en gruppe til å bli et team gjennom fem faser:

1. Formasjonsfasen. Her blir medlemmene kjent, lav leveringsgrad

2. Utprøvingsfasen. Her blir lederrolle og kjøreregler fastsatt

3. Normeringsfasen. Her settes mål, visjon, verktøy utvikles og leveranser kommer

4. Prestasjonsfasen. Produktivitet, kvalitet, beslutningsprosesser og gjensidig avhengighet er på plass

5. Tilbaketrekning. Når gruppen brytes opp, helt eller delvis og betydningen av å gjøre dette til en komfortabel opplevelse

Teori er fint, men som du vet er jeg veldig opptatt av praktisk lederkunnskap. Så jeg vil fortelle deg om mine erfaringer. Men først, litt mer teori, dette er veldig bra:

I et studie publisert i Tidskrift for Norsk Psykologiforening i 2010 er det forsket på sammenhengen mellom dialogisk kommunikasjon (måten man snakker sammen) og resultater i ledergrupper.

Her så man på sammenhengen mellom hvor gode medlemmene i gruppen var på effektiv kommunikasjon seg i mellom og de resultater de klarte å produsere. Resultatet var entydig; jo bedre medlemmene var til å føre effektiv dialog med hverandre, jo bedre resultater fikk de. Spesielt pekes det på evnen til å være nyskjerrig på hverandre og utforske hva andre er i stand til å gi av verdi til en selv.

Her er en link til studiet om lederteam. 

Min erfaring med ledergrupper er at hvis man holder fokus på hva gruppen skal utgjøre av forskjell – altså, hva målet med gruppen er – så har man startet i riktig ende. Les mer om hva du bør gjøre videre i lederteam på min hjemmeside her.

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: