Lederutvikling: Gratis e-læring i ledelse

Gratis e-læring i ledelse

Opplæring gjennom e-læring (video o.l. på nett) er måten mye kurs/ opplæring vil foregå i fremtiden. På “Vi er alle ledere!” (trykk linken ovenfor) kan du finne forskjellige e-læringprogrammer innen lederutviking og personlig utvikling. Programmet “Lederutvikling Basis” er gratis. Besøk gjerne siden for å finne ut mer.

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: