De fire ledere og de seks ærlige menn

Det fins fire sider ved deg som bestemmer hva du gjør og ikke gjør. Disse er dine “ledere”. Videre har du en kristisk sans som virker inn på deg når du vurderer hva du skal og ikke skal gjøre. Dette er de “seks ærlige menn”.

Se mer om dette i videoen. Dette er video 1 av 3 som inngår i Lederutvikling – Basis hos http://www.vieralleledere.com

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: