Du har ingen medfødt personlighet

Mye tyder på at man ikke er født med en personlighet. Denne utvikles som følge av omstendigheter i og utenfor deg selv. Det fine med dette er at da har du all mulighet til å utvikle deg til å bli den du vil, når tid som helst. 

Det er kun tre faktorer du har full kontroll over i ditt liv: dine tanker, dine tolkninger og dine handlinger.  

Alt du opplever i ditt liv er et resultat av tidligere valg du har gjort. For eksempel: Du får 10 tusen kroner i gave og bruker det opp med en gang på en ting til deg selv. Resultat: du har redusert din verdi med 10 tusen. Hvis du setter pengene i banken eller i fond er resultatet at du har økt din verdi med 10 tusen. Det er stor forkjell på disse valgene. 

Det er forresten svært stor forskjell på en person med litt penger i banken og en som ikke har det. Har du penger i banken opplever du trygghet, selvtillit, selvfølelse, kontroll og viser for deg selv at du kan takle uforutsette hendelser. 

Det viktigste du kan gjøre for din personlighet er å ta det hele og fulle ansvar for ditt liv og hva som skjer i det. Les mer om dette her. 

Hvordan du styrer dine valg knyttet til tanker, tolkning og atferd avgjør hvordan du opplever ditt liv. Hvis du er misfornøyd med dine resultater må du endre på hvordan du tenker, ser og håndterer ting du står i. For eksempel:

  • endre negative dagdrømmer til positive
  • endre dårlige vaner til produktive vaner
  • endre hva du leser
  • endre hva du er opptatt av
  • endre hvordan du ordlegger deg

Husk at gjør du som du alltid har gjort, vil du få de samme resultater som du alltid har fått. 

Jeg har svært god tro på loven om de små skritts fremgang. Les mer om den her. 

“When you repeat a mistake, it is not a mistake anymore. it is a decision.”

Paulo Coleho

Les mer om personlig utvikling på http://www.vieralleledere.com 

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: