Vilfredo Pareto

Hvem skal få din oppmerksomhet?

I din jobb så har du sannsynligvis mange kollegaer/ medarbeidere. En klok mann sa en gang at en personalgruppe alltid er et tverrsnitt av befolkningen. Du finner alle typer, ivrige og late, flinke og mindre flinke, snille og mindre snille…osv..du skjønner…

Vilfredo Pareto var en italiensk ingienør som fant opp et berømt prinsipp; 80/20- prinsippet. Dette er et prinsipp som slår fast at de fleste oppnår 80 % av sine resultater gjennom 20% av sine oppgaver. Dette prinsippet, sa han, kan brukes på de fleste områder i våre liv.

Vi vet at det ofte er sånn at enkelte bruker 80 % av sin arbeidstid på aktivteter som bidrar til 20 % av resultatet. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse er late, men at man

jobber for mye med ting som betyr for lite.

Altså, innsatsen er ikke nok fokusert.

En viktig del av å være leder er å hjelpe dine medarbeidere når det trengs. Jeg har av og til som leder opplevd at jeg har laget arbeidslister eller gitt råd om ferdigheter som medarbeidere må lære seg for å løse oppgaver de strever med. Til svar har jeg av og til blitt møtt med at de egentlig ikke ønsker dette. De vil at jeg skal løse problemet for dem.

Dessverre er det mange som bruker mye tid på slike ansatte. Lukkede, initiativløse mennesker må du sørge for å la havne i din 80% gruppe. Du må sørge for å først og fremst ta deg godt av dine 20% kollegaer/ medarbeidere. Dette er gruppen som vil deg vel, jobber raskt og effektivt, som bidrar og gjør jobben komfortabel og spennende.

Les mer om verktøy som øker din effektivitet her. 

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized
One comment on “Vilfredo Pareto
  1. Lovlett says:

    Mye sant i dette. Spennende blogg…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: