Vaner og tro

ImageEn drøm med en frist er et mål.

For å nå dine mål må du starte med å drømme. Drøm om hva du ønsker deg. Det fine er at du har drømt hele livet, så du har en stor sekk full av drømmer på ryggen allerede. Men, det er med deg som med de aller fleste av oss, du stoppes av en ting: Frykt!

Frykt for å mislykkes, frykt for kritikk, frykt for negativ omtale, frykt for… alt mulig.

Men slapp av, du er akkurat som alle oss andre.  Hemmeligheten er at du må jobbe med din tro. Din tro på at du vil lykkes utgjør all forskjell. Og vær klar over dette: Betydning av tro er det svært få som er klar over! Folk flest tenker på helt andre ting enn dette når temaet er tro. Men du skal nå få et forsprang! Tenk på: Hva skaper din atferd (vaner)? Jo, din tro på at du vil klare det. Så tro fører til at du gjør noe. Det som videre er interessant er at det fungerer andre veien også. Altså, det du gjør, dine vaner, gir deg tro på at du kan klare ting. Hvis du gjør ting som viser at du mestrer noe, vil din tro utvikles samtidig. Så det vi kan si er at

vaner = tro.

Les mer om tro på http://www.vieralleledere.com

Vi vet at mål oppnås best gjennom en fast metode (vaner, ikke sant). Disse er:

  1. Bestem deg for hva du vil med full klarhet
  2. Skriv det ned på et papir
  3. Beskriv hvorfor du vil det du har satt opp som mål
  4. Sett en frist
  5. Lag en massiv liste over alt du kan gjøre
  6. Organiser listen som en plan
  7. Gjør noe med en gang
  8. Gjør noe hver dag, uten unntak, som bringer deg mot målet
  9. Observer hvordan det går, eventuelt juster på hva du gjør
  10. Feir massivt når mål er oppnådd

Bruk denne metoden på alt du bestemmer deg for å oppnå. Denne strukturen vil forvandle din måte å skape utvikling for deg selv.

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: