Overtalelsesevne

Evnen til å påvirke og få med seg andre er for mange veldig lett – overtalelsesevne. For andre er det en gåte.

Uansett, det er interessant å gå litt nærmere inn i hva som er suksesskriteriene til dem som lett får med seg andre.

Og det som er fint er at det ikke er vanskelig, bare man vet hvordan.  

Det er forsket på denne egenskapen i mange sammenhenger. Du kan lese mer om emnet på http://www.vieralleledere.com. 

Vi vet at det er seks egenskaper som preger den som er god på overtalelsesevne. Disse er:

1. Tilstedeværelse. Evner å være til stede med hele sitt vesen, tro og energi. 

2. Klarhet. Evner å beskrive med presishet hvor vi er og hvor vi skal, hvilke valg som er gode og hva vi kan få til sammen. 

3. Beskrive nåsituasjon og sammenligne den med målbilde. 

4. Er til å stole på.

5. Beundringsverdig (oppnådde resultater, rollemodell)

6. Bryr seg genuint om andre.

Hvis du skulle gradere deg selv på en skala fra 1-10, hva vil du gi deg selv på disse seks punktene?

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: