Om apekatter

Image

Forestill deg at du er på jobb og skal gjøre et eller annet som krever at du må konsentrere deg. Samtidig befinner det seg ti apekatter der du er som vil leke med deg. Får du gjort mye arbeid da? Selvfølgelig ikke, men sannheten er at veldig mange har det akkurat sånn. Apekattene er et bilde på ting som forstyrrer deg. Det kan være at du har for mye å gjøre, at du er på etterskudd, at du har lovet for mye, at du har alt for mange ubesvarte e-poster liggende i innboksen eller at kollegaer vil ha hjelp av deg. Det kan også være at du er for ustrukturert og trenger å planlegge mer. Felles for dette er at det gir deg høye skuldre og at du ikke klarer å konsentrere deg som du vet du burde.

Dette er en farlig situasjon, men det fine er at det ikke er så vanskelig å gjøre noe med.

For det første må du stoppe apekattene i døra. Du må øve på å si nei. Mennesker flest ønsker å være greie og imøtekommende, noe som gjør det vanskelig å være avvisende. Husk at du må prioritere å gjøre din egen jobb raskt og effektivt før du kan prioritere å bruke din tid på andres.

For det andre må du planlegge din hverdag ved å sette deg mål på års-, måneds-, ukes- og dagsbasis. På denne måten blir det helt klart hva du forventer av deg selv og forstyrrelser blir lettere å avvise.

For det tredje må du se på e-post som andre folks agenda. Oftest fylles innboksen med e-post som ikke har noe med dine kjerneoppgaver å gjøre, med noen unntak selvfølgelig. Sett av konkret tid til å gå igjennom innboksen, gjerne 15-20 min på slutten av dagen, og sørg for aldri ha mer enn 25-30 uleste meldinger når du går for dagen.

For det fjerde må du stille gode spørsmål til deg selv. “Hva kan jeg gjøre anderledes”, “hva kan jeg gjøre bedre”, “hva kan jeg slutte med”, “hva kan jeg begynne med”. Vær kreativ i forhold til din arbeidssituasjon og let etter forbedringer. Gjør du dette til en konkurranse for deg selv, f. eks. ved å lete etter en 0,5 % forbedring hver uke, er du godt i gang.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: