Media skaper følelser

ImageMedia har skjønt hvordan vi skal påvirkes. Hvis du ser på reklamer så er ikke fokus på produktet, men på følelsen produktet kan skape for oss. Det er egentlig genialt fordi verden styres ikke av rasjonalitet, men følelser.

Problemet er at vi lar andre bestemme hvordan vi skal føle oss. Hvis du følger med i media så handler alt om dette. Nyhetssendinger synes jeg er de verste. Det er rett og slett død og elendighet det handler om.

Dette må vi gjøre noe med.

Informasjon har vi nok av, det vi søker er visdom som kan hjelpe oss å få til det vi ønsker. Vi må selv ta ansvar for å søke den informasjon som påvirker oss på en god måte. Barn er gode på dette. De søker informasjon gjennom lekenhet, energi, spørsmål og åpenhet. Jeg tror vi må være mer lik dem og ikke la typiske “voksen- hemninger” begrense oss.

Tagged with:
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: