De 9 intelligenser

Med barn i barneskolen gjør man seg mange tanker om skoleverket og hva barna får ut av den. Det er åpenbart et sterkt fokus på lesing og regning. Andre fag får på langt nær like mye oppmerksomhet. Howard Gardner skriver i sin bok “Frames of mind: The theory of multiple intelligences” (1983) at det fins 9 intelligenser mennesker kan være gode i.

Disse er:

1. Musikalsk

Evnen til å lytte og produsere lyder, rytmer, lydnivå, melodi og toner.

2. Visuelt

Evnen til å visualisere seg kunnskaper, løsninger og ideer.

3. Verbalt

Evnen til å bruke ord og språk.

4. Logikk

Evnen til å tenke logisk, abstrakt, argumenter, kritisk tenkning.

5. Kroppslig

Evnen til å samhandle og opptre med andre.

6. Interpersonlig

Evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Empati.

7. Intrapersonlig

Evnen til å reflektere over seg selv og kjenne sine styrker og svakheter.

8. Naturistisk

Evnen til å verne om sine omgivelser, naturen.

9. Eksistensielt

Evnen til å se på livet i en større sammenheng.

Med denne kunnskapen kan man tenke over om vi har rett fokus i de norske skolene.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com
%d bloggers like this: