5 typiske feil karrieremennesker gjør

I et studie som tidligere i år ble offentliggjort i Harvard Business Review ble det redegjort for hva som er de fem mest vanlige valg karrieremennesker angrer på. 

Disse er:

– Å ha tatt en jobb bare for pengene

– Å ha sluttet for seint i en stilling

– Å ikke ha turt å starte egen virksomhet

– Å ikke har brukt tiden på skolen effektivt nok

– Å ikke ha stolt på sin intuisjon

Det som er interessant er at alle disse tingene er det mulig å gjøre noe med. Bytte jobb kan alle, starte for seg selv er ikke vanskelig – bare mye jobb, lære mer effektivt, gjøre nye karrierevalg… Faktisk kan man få mer av alt dette, men det er en ting man ikke kan få mer av – TID!

Tid er faktisk den viktigste varen du har og den må du gjøre mest mulig ut av. 

Det er vel sånn at de fleste av oss bruker mye tid på jobb, og det er her det er mest å hente i forhold til å skaffe oss bedre tid. 

Etter å ha leste et titalls bøker, flere hundre artikler og gjort meg egne erfaringer har jeg kommet frem til en måte å se på dette med utnyttelse av tid. For det første er det viktig å ta fullstendig ansvar for eget liv. Du er resultatet av dine valg og ingen andre kan klandres for hvordan du har det i dag. Ting kan skje som man ikke har kontroll over, det skjønner jeg, men hvis du tenker etter så vil dine valg ha ført deg i alle situasjoner du har vært i. Et slikt mind- set gir deg full kontroll over ditt liv. For det andre bør du holde fokus på ting du vil endre. Det du gir fokus over tid, vil det skje noe med. Du kan for eksempel forestille deg at noen observerer alt du gjør. Hva vil det gjøre med effektiviteten din? For det tredje er det viktig å gjøre deg selv mer verdifull. Vi vet at 20% av innsatsen som regel utgjør 80% av resultatet. Hvordan passer dette på deg?

En 6- skritts formel for dobling av fritid kan være:

1. Skriv ned på papir hva dine viktigste resultater og oppgaver er. De må beskrives presist. 

2. Finn ut hva som er dine rutineoppgaver som du strengt tatt ikke trenger å gjøre/ har lav verdi. Kvitt deg med disse – enten ved å slutte å gjøre dem eller delegere. 

3. Finn ut hvordan du kan forenkle ting du gjør. Er det noe du kan gjøre mer av, mindre av eller anderledes?

4. Bli mer bevisst på hva du gjør. Sett deg mål og gjør prioriteringer. 

5. Planlegg mer fri. Sett fritid inn i kalenderen. 

6. Utnytt andres kompetanse. Se hva andre har gjort og kopièr . Be om hjelp.  Bruk en coach. 

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: